Nový kurz? Posuďte sami

Podzimní volby přinesly výraznou obměnu v zastupitelstvu. Pro mne znamenaly návrat do opozice. Přesto jsem se snahu o nastolení „nového kurzu“ snažila vnímat pozitivně.

Že může být pojata „různě“, naznačil již akční způsob převzetí vedení MČ. A nezůstalo jen při tom. V nové radě za rozpočet odpovídá týž subjekt jako v předchozím období, ale rada jako celek se současně snaží prokázat, že v hospodaření MČ došlo k zásadnímu obratu. Jedním z důsledků této schizofrenní konstelace bylo zastavení dlouho připravované rekonstrukce části sídliště u Komenského nám., tři dny po ustavení rady.

Lekci z povolební reality „nového kurzu“ nabídlo i rozdělování kompetencí, v rámci něhož byla vytvořena funkce neuvolněného člena rady pro zahraniční vztahy.

Jedním z výstupů v této oblasti je uzavření spolupráce s českou národní kanceláří programu Duke of Edinburgh’s International Award, které je dáváno do přímé souvislosti se záměrem, aby žáci 9. tříd plynně komunikovali v anglickém jazyce. Jako člověk, který jazykovému vzdělávání věnoval většinu života, považuji za svou povinnost se proti takovému zjednodušení ohradit.

S rozpaky sleduji také dění kolem ZŠ Cimburkova. Poslední zpráva ČŠI z loňského března konstatovala vysoký počet zameškaných hodin, ale také dobrou úroveň řízení a spolupráce se zřizovatelem. K tématu se vyjádřím podrobněji jinou cestou.

„Nový kurz“ drží Praha 3 již téměř půl roku. Příslib odklonu od zažitého komunálního průměru se nenaplnil, bohužel spíše naopak. Pokud byste se se mnou rádi podělili o své vlastní postřehy, můžete mi napsat. (lydia.rihova@gmail.com).

Lýdia Říhová,
zastupitelka za Koalici pro Prahu 3