Neuvážená demolice MŠ Buková za téměř 3 mil. Kč

Rada MČ schválila 6. 1. 2016 smlouvu o provedení bouracích prací nadzemní části objektu MŠ Buková za cenu 2 890 736 Kč. Na první pohled zarazí cena za demolici, za druhé fakt, že se bourá funkční MŠ a vedení Prahy 3 nemá projekt na nové zařízení. Budova MŠ Buková je již od 1. 7. 2015 prázdná, na ostrahu opuštěného objektu MČ Praha 3 vynaložila již statisíce. Na provoz školky by každý rok stačila částka 1,6 mil. Kč. Pokud chtěla vládnoucí koalice vybudovat nové předškolní zařízení, mohla být MŠ ještě nejméně rok v provozu.

Až 25. 11. 2015, tedy pět měsíců po uzavření školky, rada MČ schválila záměr na demolici a vybudování předškolního zařízení. Jako podklad rozhodnutí si objednala analýzu variant bourání vs. rekonstrukce. Už v červnu 2015 však měla radnice k dispozici projektovou dokumentaci pro bourací práce. Rozhodnutí o tom, že se bude bourat, tak podle všeho padlo už daleko dříve a analýza variant byla jen hra s veřejností.

Stávající objekt bude odstraněn a místo něj by měly být vybudovány tři nebo čtyři přízemní pavilony s kapacitou 84 nebo 112 dětí. Pokud si čtenář prohlédne studii k výstavbě nového zařízení (rada č. 892/2015), zjistí, že bude mít sice velkou kapacitu, ale současná zahrada se zmenší cca na 1/3, pobyt dětí na zahradě se posune k rušné Osikové ulici. Získá za těchto okolností Praha 3 kladné stanovisko hygienika? V rozpočtu vymezila MČ na demolici a výstavbu nového předškolního zařízení 35 mil. Kč. Nebudou to neuváženě vynaložené finance?

Tomáš Mikeska
zastupitel za Žižkov (nejen) sobě