Lepší veřejný prostor na Praze 3

Lednové zasedání výboru pro územní rozvoj bylo mimo jiné věnováno došlým žádostem o dary a žádostem o poskytnutí vratných finančních částek z Fondu obnovy a rozvoje. Není všude obvyklé, že by městská část takto přispívala majitelům domů, a to celkově v milionových částkách ročně. Vycházíme však jako zástupci městské části z filozofie, že kvalita veřejného prostoru ve městě je dána také kvalitou domů, kolem kterých se dennodenně pohybujeme.

Proto také směřuje největší podpora do oprav, které jsou vidět, jako například do oprav plášťů budov, zateplení, výměn oken a vrat, rekonstrukce vnitrobloků. Příspěvek lze získat například také na opravu výtahů, ovšem tam je výbor přísnější, neboť jde o úpravy, které se nemusejí týkat veřejného prostoru.

Předpokládám, že zastupitelstvo se s názorem výboru pro územní rozvoj ztotožní. Občané mohou najít zásady pro poskytování prostředků z fondu obnovy a rozvoje na webových stránkách Prahy 3.

Příspěvek městské části na opravy může činit až 499 tisíc korun. Čerpání fondu je příkladem spolupráce samosprávy a soukromých vlastníků, která zlepší Prahu 3 pro všechny. Samozřejmě platí, že kdo si aktivně nepožádá, nemůže nic dostat.

Popřemýšlejte tedy i nad stavem vašeho domu.

Martin Dlouhý,
zastupitel za TOP 09