Kontejnery Fixpoint se osvědčily

V průběhu prosince byly na území městské části Praha 3 nainstalovány čtyři bezpečnostní kontejnery Fixpoint, které jsou určeny k likvidaci injekčního materiálu. Podle aktuálního monitoringu, který provedla nezisková organizace Progressive, o.p.s., kontejnery drogově závislí využívají. Projekt koordinuje sociální odbor UMČ Praha 3.

Bezprostředně po instalaci nebyly kontejnery téměř využívány. To se změnilo v lednu, kdy ve čtyřech kontejnerech bylo zlikvidováno dohromady 38 stříkaček. Bohužel v bezprostřední blízkosti kontejnerů se nacházelo dalších 20 pohozených stříkaček. Tyto dva měsíce byly specifické v tom, že přibližně dva týdny byly tuhé mrazy a sníh. Chladné počasí totiž vyhnalo uživatele tvrdých drog z ulic, což má také nemalý vliv na množství odhozených stříkaček, potažmo počet nálezů.

Nejvíce nálezů injekčních stříkaček bylo na prostranství v blízkosti ulice Trocnovská. Velké množství stříkaček bylo zlikvidováno na cyklostezce Hlavní nádraží - Krejcárek. Poměrně novými místy, kam začali pracovníci organizace Progressive, o.p.s., pravidelně docházet a kde nacházejí poměrně vysoký počet stříkaček, je park na Ohradě v blízkosti autobusové zastávky a nedaleké schody z cyklostezky směr Krejcárek. Jelikož tento problém zasahuje i do dalších lokalit naší městské části, uvažuje její vedení ve spolupráci se sociálním odborem a organizací Progressive, o.p.s., do budoucna o zařízení kontejnerů Fixpoint na dalších vytipovaných místech.

David Gregor
zastupitel za ČSSD