Komise pro výchovu a vzdělávání ve znamení (ne)připravenosti a (ne)odbornosti

Nové vedení radnice deklarovalo, že chce mít ve svých komisích odborníky, a tak i upravilo podmínky odměňování, aby členové nezastupitelé, byli odměňováni stejně jako volení zástupci. A tak by člověk očekával proaktivní a konstruktivní přístup těchto členů. Teď bych ráda nastínila, jak vypadá takové jednání komise.

Poslední zasedání komise pro výchovu a vzdělávání bylo s denním předstihem svoláno na 16:30, podklady byly zaslány dvě hodiny před jednáním. Komise byla svolána kvůli doplnění odborných kritérií při hodnocení dotací na příští rok. Tedy něco, co je pro služby a život městské části velmi důležité! Za školskou komisi jde o celoroční aktivity klubů pro děti a mládež, příměstské tábory a další aktivity pro děti a mládež. Jako opozice jsme se účastnili v plném složení, dopředu bylo deklarováno, že jednání bude krátké, maximálně hodinu. Osobně jsem se snažila aktivně přispívat a konstruktivně pracovat. Jednání však troskotalo na slovíčkaření a nepřipravenosti. Po hodině jednání jsem musela odejít. Mým odchodem došlo k neusnášení schopnosti komise. Navrhovala jsem se sejít jindy, s již připravenými návrhy kritérií pro dotační řízení. Komise však dalších 45 minut jednala dále, i když neměla dostatečný počet členů pro přijímání návrhů. V 18:15 dorazila členka Kučerová, která původně byla omluvena, což je patrné z prezenční listiny. Této odbornici stačilo 5 minut na zorientování a seznámení se s takto důležitými podněty, načež došlo ke schválení všemi pěti členy. Komise skončila v 18:20. A takto koalice na Praze 3 pracuje! A ještě podotýkám, že za účast na jednání komise členovi náleží odměna, byť se účastní jen 5 minut!

Lucie Vítkovská,
zastupitelka za Koalici pro Prahu 3