Klid, pohodlí a jistota pro seniory na Praze 3

Věřím ve shodu nás všech, že stáří má být období klidu a pohody. Současná kvalita péče o seniory na Praze 3 tomu však neodpovídá. Příslušná městská část se o své seniory stará prostřednictvím příspěvkových organizací, kterými jsou domy s pečovatelskou službou a ošetřovatelský dům. Obě tato zařízení v současné době nemají svého ředitele. Z jednoho zařízení paní ředitelka odešla a z druhého byla odejita. Já osobně jedno pečovatelské zařízení vedu a z vlastní zkušenosti vím, že jsem pro seniory jako ředitelka důležitá. Pro seniory je zásadní cítit jistotu a vědět, že nejsou sami a mají se vždy na koho obrátit. Každý ředitel přináší nějakou vizi či koncepci a je zodpovědný za chod organizace. Zcela zásadní je zvyšování kvality a efektivity služeb a dodržování flexibility v obsazování lůžek. Cílem městské části by mělo být dosažení vysoké úrovně péče ve všech zařízeních pro seniory. Bohužel se ale obávám toho, aby pečovatelská služba měla v budoucnu dostatek kvalifikovaného personálu. Věřím, že radnice brzy vypíše konkurz na nové ředitele, kteří vizi ohledně zvyšování kvality péče podpoří. Nesmíme zapomínat ani na to, že senioři jsou rádi součástí společenského života. V minulosti se nám dařilo pravidelně pořádat kulturní akce díky programu Fresh senior, který jsme s kolegou pro seniory vymysleli. Jsem přesvědčena, že je potřeba pokračovat v aktivním zapojování seniorů do společenského dění, a to na místech, která jsou pro ně snadno dostupná. Přála bych si, aby senioři na Praze 3 prožívali období stáří v poklidu, aby věděli, kam se obrátit o pomoc, a aby rodiny seniorů věděly, že je o jejich blízké dobře postaráno. O to by mělo jít nám všem.

Lucie Vítkovská / Koalice pro Prahu 3