Kam se ztratili zastupitelé?

Jsem zastupitelkou za KSČM již třetí volební období. Svoji práci zastupitele vnímám jako povinnost vůči voličům, kteří mně při volbách dali svůj hlas. Je pro mě samozřejmostí účast v komisích či výborech, které jsou na radnici ustanoveny právě pro vyřizování žádostí, podnětů, stížností a dotazů občanů vůči městské části (MČ) a následnou zpětnou vazbou z městské části k nim, občanům.

Ale k mému překvapení, ač tak bylo v minulých 8 letech, je tomu nyní jinak. Zastupitelé se nějak z této práce vytratili. V komisi pro bytovou politiku jsem zůstala já jediným zastupitelem, a to nás tam je 8 členů.

Pokud nemá MČ Praha 3 jasně daná pravidla k pronajímání bytů a rada MČ si stanovila pro posuzování žádostí o byt jako doporučující orgán komisi pro bytovou politiku, tato komise by měla být složena především ze zastupitelů, kteří za svá rozhodnutí nesou politickou odpovědnost. Neboť to, s kým MČ uzavře novou nájemní smlouvu k bytu, je věc čistě politická. Rada MČ si může určit, komu byt přidělí a nikdo ji v tom nemůže omezit. Je odpovědná pouze voličům, neboť je to čistě samosprávný akt. Argument, že jednotlivé strany na místo zastupitelů nominovaly do komise odbornou veřejnost, je udržitelný pouze v případě, že by se opravdu o odbornou veřejnost jednalo. Což v případě studentů a některých dalších „odborníků" je velmi diskutabilní.

Alena Hronová,
zartupitelka za KSČM