Jiřák v novém za 100 milionů. 206 lidí (možná) pro. A co vy?

Koalice TOP 09, Pirátů a Zelených se chystá investovat zhruba 100 milionů Kč do obnovy náměstí Jiřího z Poděbrad podle částečně upraveného projektu z roku 2002. Zaštiťuje se přitom výsledky dotazníkového šetření. To má ovšem několik závažných nedostatků.

V materiálu shrnujícím výsledky šetření, který byl předložen ZMČ Praha 3, zcela chybí jakákoli zmínka o metodice. Bližší informace nelze dohledat ani v článku v zářijových RN či na webových stránkách MČ. Vzorek 254 respondentů, s nímž šetření pracuje, je v každém případě poměrně malý, zejména s ohledem na počet občanů, kteří žijí nebo se pohybují v okolí náměstí.

Přinejmenším 2 z 11 otázek jsou navíc formulovány nejednoznačně či dokonce návodně. Týká se to již první a zcela zásadní otázky „Co se mi na projektu libí?“. Na takovou otázku bude mít část respondentů vždy tendenci uvádět, co na projektu oceňují, ačkoli by na neutrální otázku jinak odpověděli, že projekt jako takový za zdařilý nepokládají, nebo nesouhlasí s jeho realizací. Interpretace odpovědí je v důsledku toho problematická. To, že 206 respondentů jmenovalo jednu či více pozitivních stránek projektu, by nemělo být vydáváno za souhlas s realizací projektu.

Rozumím obavám, že případný odklad revitalizace způsobí potíže s organizací trhů nebo s financováním ze strany magistrátu. Ráda bych se ale ujistila, že navrhovaná podoba náměstí skutečně vyhovuje obyvatelům jeho okolí i dalším občanům, kteří jej navštěvují. Budu proto vděčná, když mi napíšete svůj názor. Adresa je rihova.lydia@praha3.cz.

Lýdia Říhová / Koalice pro Prahu 3