Dotace nesmí jít na aktivismus

V tomto roce bude Praha 3 rozhodovat o dotacích již podle nových pravidel. Rozpočet je omezený a není již možné rozdávat oběma rukama, a není možné rozdávat plnou dlaní, jen po hrstkách. Uvažme proto pečlivě smysluplnost projektů. Ať peníze občanů Prahy 3 slouží občanům Prahy 3. Ať je podpořena sociální práce v terénu, činnost důchodců, prevence kriminality, léčba a prevence drogové závislosti, zdravotní služby a hospicová péče, sport dětí i seniorů, zajištění péče o nejmenší děti. Ať pomáháme konkrétním lidem, ať je vždy vidět konkrétní výsledek.

Čeho bychom se měli naopak vyvarovat? Souhrnně řečeno, jakékoliv podpory aktivismu a aktivistů. Praha 3 nesmí poskytovat peníze na skrytou politickou agendu lidí navázaných na politické strany. Dary mají být transparentní a ti, kdo o nich budou rozhodovat, by si měli prověřit, jaký konkrétní člověk za žádostí či za spolkem stojí. Vyhneme se tak nepříjemným překvapením. A pomáhat by se mělo doma a našim a ne v tramtárii a cizím.

Některé žádosti jsou napsány vychytrale a není z nich patrné, že jde o podporu úplně normální výdělečné činnosti, kterou žadatel dělá dnes a denně za účelem dosažení zisku. Peníze se nesmí utopit někde v marketingu a propagaci. Musíme odmítnout i krásně nazvané, ale zcela zbytečné akce, jejichž výsledkem je jedno velké nic, respektive pouze zaměstnání pro žadatele o dotace. Nedávejme peníze na to, abychom byli vychováváni v tom, co si máme správně myslet, těmi, již nás chtějí orwellovsky přeprogramovat. Takové penězovody musíme zastavit.¨

Zdeněk Zábojník
zastupitel za ČSSD