Bydlení - základní právo každého z nás

Život v Praze je nákladný. Bydlení je zde nejdražší v celé republice a mnoho lidí má problémy ho ufinancovat. Nejohroženějšími skupinami jsou v tomto případě mladé rodiny, lidé s hendikepem a senioři. Naší povinností je těmto lidem pomoci.

Jedním z hlavních nástrojů, které Rada hl. m. Prahy připravila, je fond rozvoje sociálního bydlení, který bude tvořen příjmy z poslední fáze privatizace městských bytů. Takto získané finance následně poputují nejen na výstavbu objektů sociálního bydlení či pobytových kapacit sociálních služeb, ale i na rekonstrukci těch stávajících, které nejsou svěřeny jednotlivým městským částem. Do začátku fond obdrží více než 1,6 miliardy korun z privatizačních výnosů za rok 2014 a z plánovaných výnosů za rok 2015.

Byty v majetku města, potažmo městských částí by neměly být primárně určeny k naplnění obecní pokladny, ale k pomoci. K pomoci těm, kteří se ocitli v nesnázích.

Právě proto by se měla Praha vydat cestou budování nových kapacit pro dostupné bydlení. Důvodem, proč nelze využít většinu stávajících bytů v majetku Prahy, je silná právní ochrana současných nájemců, kteří ale mnohdy pomoc ve formě bydlení nepotřebují.

Zajištění dostupného bydlení pro ty, kteří se ne vlastní vinou ocitli ve finanční tísni, je součástí programového prohlášení Rady hl. m. Prahy. Nezapomínejme však, že solidarita s potřebnými by měla být primárně v každém z nás.

Irena Ropková,
zastupitelka za ČSSD