Bezpečí občanů musí být priorita

Praha 3 je specifickou městskou částí, jejíž genius loci je zvláštní a neopakovatelný. Ať už je to atmosféra Žižkova, charakter Jarova nebo tradice Vinohrad. Bohužel, toto jedinečné prostředí také přitahuje kriminalitu.

Situace k zajištění větší bezpečnosti obyvatel Prahy 3 byla vždy mou prioritou. Jako starosta jsem v tomto směru učinil řadu konkrétních kroků. Těmi zásadními byla intenzivní jednání s vedením Městské policie Prahy 3 a hl. města Prahy, samozřejmě také s radním pro bezpečnost na magistrátu s cílem, aby u nás došlo k navýšení počtu strážníků. Je zřejmé, že dostatečný počet osob v terénu a správně nasměrované efektivní využití jejich práce je ta nejúčinnější zbraň v boji proti kriminalitě. V r. 2018 měla naše městská část k dispozici pouhých 84 strážníků oproti tabulkovému počtu 109. Díky našim jednáním jsme se ale v rámci hlavního města dostali na přední pozice a bylo nám přislíbeno, že právě Praha 3 bude mezi prvními, kam nové sily zamíří. Bohužel, podle mých informací se tak dosud nestalo. Je to tím, že nové vedení Prahy 3 neuznalo za dostatečně důležité námi dosaženou pozici v této věci udržet a trvat na jejím úspěšném dokončení?

Stav bezpečnostních složek není uspokojivý obecně, nejen u nás. Nároky jsou vysoké, benefity nízké. Při jednání s šéfem pražských strážníků a ředitelem MP Praha 3 jsme se shodli na tom, že je třeba uchazečům poskytnout něco navíc. Z toho důvodu jsem v loňském roce přišel s nabídkou služebních bytů pro strážníky, abych zvýšil šance pro naší městskou část. Pokládám za nezbytné, aby současné vedení Prahy 3 napnulo síly a použilo dostatečné argumenty při pokračování v jednáních, aby výsledky, kterých jsme s kolegy dosáhli, nepřišly vniveč. Je důležité, aby v tomto směru nebyli občané Prahy 3 svým vedením opomíjeni.

Alexander Bellu,
zastupitel za Koalici pro Prahu 3