Ateliéry budou přidělovány podle jasných pravidel

Kultura je vlajkovou lodí naší městské části. Málokterá radnice se může pochlubit, že každoročně investuje prostřednictvím grantů do uměleckých projektů stejnou částku jako Praha 3. Vedle řady dalších má Praha 3 jeden umělecký primát, který se dotýká hlavně výtvarných umělců.

Žižkovská radnice spravuje bezkonkurenční množství uměleckých ateliérů - má jich dobrou stovku.

Díky těmto nebytovým prostorám je především Žižkov ostrovem výtvarných umělců. Aby jím zůstal i nadále, vytvořili jsme jasná transparentní pravidla jejich přidělování.

Bude ukončena dosavadní praxe, kdy byl na uvolněné ateliéry vytvořen jakýsi pořadník, jenž preferoval především nájemce označené jako „začínající umělce," kteří prostory získávali za symbolické nájemné. Nikdo přitom na radnici dnes neví, jak byl tento seznam vytvořen, kdo o něm a za jakých podmínek rozhodoval, ani neexistuje žádná transparentní metodika, která by výběr a preference jednotlivých nájemců zdůvodňovala. Ateliéry, které jsou již historicky velmi často zneužívány k bydlení místo umělecké činnosti, tak byly přidělovány za směšné nájmy podle velmi neprůhledných pravidel.

Podle nových pravidel budou naopak uvolněné ateliéry soutěženy v otevřených výběrových řízeních, v nichž vedle nájmu bude přihlíženo také například k „benefitům," jež vyplývají ze skutečnosti, že daný umělec bude tvořit v Praze 3.

Lucie Vítkovská,
zastupitelka za ODS