Městská část Praha 3 řeší kalamitní dopravní situaci

V reakci na dopravní kalamitu ze dne 29. dubna zapříčiněnou opravou plynovodu v ulici Pod Krejcárkem odeslal místostarosta Prahy 3 Ondřej Rut na MHMP a dopravní policii ČR žádost o okamžité změny v klíčových úsecích ulic Na Balkáně, Spojovací, U kněžské louky nebo křižovatky Ohrada.

Prahu 3 ochromila plánovaná výměna plynovodu, který je uložen pod silničním tělesem ulic Pod Krejcárkem a Novovysočanská. Kolony aut stály na mnoha místech třetí městské části. Aby se podobná situace neopakovala, žádá místostarosta Ondřej Rut, který má v gesci odbor dopravy, okamžité změny.

V žádosti je uvedeno, aby se na výjezdu z ulice Na Balkáně na Spojovací zřídily dva řadící pruhy vlevo a vpravo a aby se pro odbočování z ulice Na Balkáně vlevo na Spojovací přidal připojovací pruh. Takový krok by urychlil vyklízení čekající fronty stojících aut.

U ulici U Kněžské louky je třeba rozšířit zábrany a napustit je vodou, protože řidiči tu vystupují, odsunují zábrany, nebo je objíždí přes chodník.

Na vjezd do ulice U Kněžské louky je nutné instalovat značku zákaz vjezdu. Zákaz odbočení ze Spojovací řidiči přehlíží a snaží se zde odbočovat.

Zkrácení kolon na Koněvově směrem ke křižovatce se Spojovací by pomohlo zrušení parkovacího pruhu u zastávky Kněžská luka a rozšíření počtu jízdních pruhů v tomto úseku (za přechodem) na dva s tím, že by se levý už zde označil jako odbočovací a pravý jako přímý do Hrdlořez.

Na Balkáně musí být ve špičkách přítomna policie. V případě zablokování křižovatky Ohrada je třeba vypnout signalizaci a řídit dopravu policisty, tak aby byl zajištěn volný průjezd MHD.

Městská část Praha 3 řeší situaci intenzivně s dopravní policií ČR. Zadavatelem stavby není Praha 3, ale Pražská plynárenská Distribuce. Přesto se snažíme pomoci v krizových situacích emailové adrese uzavirkanabalkane@praha3.cz, nebo tel. 777 465 159.