Žižkovská hudební událost roku - Haydnovo Stvoření

Stvoření Josepha Haydna z roku 1798, které se hned po svém prvním provedení ve vídeňském Burgtheatru zařadilo mezi nejúspěšnější autorova díla vůbec, aspiruje na to, že se stane žižkovskou hudební událostí nejen měsíce dubna, ale celého roku.

Slavné oratorium pro sóla, sbor a orchestr v nastudování královohradecké filharmonie a pěveckého sporu Rastislav z Blanska se slavným německým pěveckým tělesem Projektchor Marktkirche Wiesbaden bude uvedeno v pražské premiéře 11. dubna od 17.00 hodin v kostele sv. Prokopa na Sladkovského náměstí. Žižkovskému koncertu bude předcházet pouze březnová premiéra ve Wiesbadenu, 10.dubna se pak toto nastudování představí v Hlinsku.

Organizátorem pražského vystoupení je Římskokatolická farnost u kostela sv. Prokopa v Praze 3 pod vedením Miloše Szabo. Koncert se uskuteční v 17 hodin a aspiruje na hudební událost pražského Žižkova roku 2010. Koncert podporuje také Městská část Praha 3.

Vstupenky v ceně 300 Kč je možné zakoupit v předprodeji na tel.: 775 609 952 nebo e-mailové adrese farnost-zizkov@iol.cz.

K dostání budou také v den konání koncertu přímo v kostele sv. Prokopa.

Joseph Haydn: Stvoření
(oratorium pro sóla, sbor a orchestr)
Neděle 11. dubna, 17.00 hodin, kostel sv. Prokopa, Sladkovského náměstí

Oratorium rozdělil Haydn podle haendlovského vzoru na velké tři části, v prvních dvou se představuje samotné stvoření světa, v třetí pak život v ráji. Úlohu tradičního vypravěče („historicus“) přidělil třem archandělům: Gabrielovi (soprán), Arielovi (tenor) a Rafaelovi (bas), přičemž v jejich partech použil i biblický text. Dalšími postavami jsou obyvatelé ráje Adam a Eva. Doplňující a přitom velmi důležitou úlohu zastává i sbor.


Hudba Stvoření se nese v Haendlově duchu, ale ne v jeho stylu. Pětašedesátiletý Haydn byl příliš velkou osobností a velmi zkušeným skladatelem, než aby napodoboval svého velkého předchůdce. Společná pro ně je však prostota a bezprostřednost výpovědi a skvělá, ale přitom neobyčejně volná konstrukce skladby, nenucená přirozenost v pořadí i vzájemném pronikání sólových a sborových i orchestrálních částí i jejich úzká spojitost s textem.

Úvodní zobrazení chaosu vystřídá slavné a působivě instrumentované místo při slovech „a bylo světlo“, kde jednoduchý akord C dur vyvolává skvělý efekt. Celý druhý den stvoření zobrazuje hlavně orchestr, kde se objevuje množství nejrozmanitějších obrazů přírody: bouřka, déšť, sníh, krupobití, moře, hory, řeky (třetí den) – východ slunce, putující měsíc (čtvrtý den). Při pátém dni se v instrumentálních hlasech objevuje ptačí zpěv a šestý den celý zvěřinec, když archanděl Gabriel zpívá své vyprávění nazývané „zoologickou árií“. Třetí část oratoria, život v ráji, se nese pak zcela v romantickém duchu.

Vystoupí:


Projektchor Marktkirche Wiesbaden (dirigent Thomas Frank)
Pěvecký sbor Rastislav Blansko (sbormistr Jaroslav Martinásek)
Filharmonie Hradec Králové (ředitel Václav Derner)

Sólisté:

Jana Sibera - soprán
Václav Sibera – tenor
Roman Janál – baryton
Jaromír Nosek – bas

Zadejte text