X. Žižkovský výtvarný salón

V návaznosti na tradici klasických výtvarných „salónů“, kdy mohla široká škála výtvarných umělců představit svou práci veřejnosti, vznikla myšlenka pořádání přehlídky děl výtvarníků starších osmnácti let, kteří bydlí, tvoří nebo studují v městské části Praha 3, popřípadě k ní mají jiný blízký vztah.

DSC_4345 Na letošní jubilejní „osmičkový“ rok připadá i jedno malé žižkovské výročí, a tím je desátý ročník Žižkovského výtvarného salónu, který se uskuteční v druhé půlce června.DSC_4341
 
Na letošním Žižkovském výtvarném salonu vystavuje přes čtyřicet výtvarníků a sochařů, ve výstavních prostorách žižkovského Atria je téměř osmdesátka obrazů, soch či plastik. K vidění je například práce přední výtvarnice, akademické malířky Věry Krumphanzlové, jejíž grafickou a malířskou tvorbu mají ve svých sbírkách galerie, muzea i soukromí sběratelé po celém světě. Vystavovuje také sklářský výtvarník a designér Jiří Šuhájek a svoje díla vystaví i malíř Robert Kessner, známý svými výtvarnými publikacemi o historických a uměleckých památkách vybraných měst naší republiky.

Výstava proběhne od 12. do 27. června ve výstavní síni Atrium na Žižkově. Navštívit ji můžete každý den, mimo pondělí a neděle, vždy od 15.00 do 20.00 hodin. Výstavní sál bude otevřen také během hudebních vystoupení.

Atrium na Žižkově, Čajkovského 12, Praha 3. Vstup na tuto výstavu je zdarma.