Výstava v Galerii pod radnicí zobrazuje příběhy českých vojáků nasazených v zahraničních operacích za uplynulých 30 let 

Expozice s názvem „… s vědomím rizika“, která se koná od 16. 1. do 26. 3. 2020 v Galerii pod radnicí na Havlíčkově náměstí 9, přiblíží působení českých vojáků v zahraničí za uplynulých 30 let na základě jejich osobních vzpomínek. 

Výstava přináší dvanáct silných lidských příběhů. Každý je jiný. Přesto mají jedno společné: nasazení v novodobé zahraniční operaci.  Tři ženy a devět mužů. Někteří z nich stanuli tváří v tvář nepříteli, jeden voják padl při plnění úkolu v Afghánistánu v srpnu 2018.

„Nasazení v misi je pro vojáka, a to v jakékoliv hodnosti a odbornosti, nejnáročnějším obdobím jeho vojenské kariéry. Mezi vybranými veterány jsou vojákyně a vojáci různých hodností - mužstvo, poddůstojníci a důstojníci. Zastoupeny jsou rovněž nejrůznější vojenské odbornosti jako velitelé, bojovníci, štábní pracovníci, logistik, kaplan, lékařka a mírový pozorovatel OSN. V České republice je v současné době přibližně 15 tisíc novodobých válečných veteránů. Je tak pochopitelné, že se na výstavě může prezentovat jen pouhý zlomek z nich,“ přiblížil výstavu jeden z autorů výstavy a ředitel VHÚ Praha brigádní generál Aleš Knížek.   

Na pozadí velkých i malých dějinných událostí se odehrává nespočet lidských osudů, přitom za každým vojákem je jeho vlastní příběh. Tematicky jsou představeny mise v Zálivu, Afghánistánu, Iráku, na Balkáně, v Pobaltí, v Mali a mise OSN ve Středoafrické republice.

Výstavu připravil Vojenský historický ústav Praha ve spolupráci s třetí městskou částí.

 

veteráni