Výprava do Normandie dorazila na pláže Sword, Gold a Omaha

Třetí den pobytu žáků v Normandii by se dal také nazvat jako Den D. Školáci, kteří v dějepisné soutěži městské části Praha 3 obsadili medailové pozice, se totiž v rámci pětidenního zájezdu na památná místa 2. světové války věnovali událostem spojeným právě s vyloděním spojenců před šedesáti šesti lety.

Žižkov, 22. května 2010

Třetí den pobytu finalistů soutěže Dokument Praha a Pražané během druhé světové války na zájezdu do Normandie by se také dal nazvat jako Den D. Školáci, kteří v dějepisné soutěži městské části Praha 3 obsadili medailové pozice, se totiž v rámci pětidenního zájezdu na památná místa 2. světové války věnovali událostem spojeným právě s vyloděním spojenců před šedesáti šesti lety.

 

Páteční ranní zastávka školáků z Prahy 3 proběhla v Muzeu míru (Caen memorial), které leží na útesu, pod nímž měli Němci v červnu a červenci 1944 svůj hlavní štáb. Zdejší expozice se věnuje období od nástupu fašismu v Německu až po zásadní bitvy 2. světové války. Jsou zde k vidění vojenské uniformy a vybavení, ale také osobní věci, zbraně i předměty z civilního života. Promítají se zde autentické filmové záběry z různých míst a událostí po celé Evropě.

Následovaly zastávky na slavných plážích Sword, Gold a Omaha, kde se spojenecká vojska 6. června 1944 vylodila.

Někteří odvážlivci výpravy se zde díky nádhernému slunečnému počasí stihli i vykoupat. 

 

Na Pointe du Hoc si pak výprava prohlédla zbytky opevnění německého Atlantického valu, ale také hluboké krátery po granátech, které jsou i po 66 letech dobře viditelné.

 

Poslední zastávka, hřbitov Colleville-sur-Mer, je místo odpočinku tisíců amerických vojáků.

 

Největší evropský hřbitov příslušníků amerických ozbrojených sil je dobře známý také z úvodních záběrů filmu Zachraňte vojína Ryana.

Páteční den výprava zakončila skvělou večeří – kachnou na česneku s opékanými bramborami a výborným jablečným moučníkem.

 

 

 

Foto č. 1: Caen memorial

Foto č. 2: Caen memorial - nad mapou vylodění

Foto č. 3: Most Pegasus
Foto č. 4:
Památník na pláži Sword

Foto č. 5: Colleville-sur-Mer americký vojenský hřbitov

 

Foto: Jiří Matušek

-jas-