Sokol rozepne křídla v armádním muzeu

Unikátní expozici mapující 150 let existence tělovýchovné jednoty Sokol můžou od úterý 19. června zhlédnout návštěvníci Armádního muzea Žižkov. Kromě tradičních sokolských krojů tu budou k vidění také historické dokumenty, župní prapory, plakáty, fotografie, olympijské medaile úspěšných sportovců nebo třeba činka, se kterou cvičil zakladatel Sokola Miroslav Tyrš.

119185_46662_Sokol_7

Reprezentativní výstava bude rozdělena do sedmi částí, jež budou dokumentovat nejen jednotlivé etapy v historii Sokola, ale i to, jak byla tato organizace od samých počátků pevně provázána se společenským a politickým vývojem naší země. Na pomyslné časové ose tak návštěvníci nejprve projdou zrodem sokolské myšlenky a seznámí se se zakladateli spolku Jindřichem Fügnerem a Miroslavem Tyršem, aby pak následně se Sokoly prošli strastiplnou pouť 1. světovou válkou a zúčastnili se vzniku samostatného Československa, v němž členové sportovní organizace plnili např. roli policie nebo hradní stráže.

Sokol

 

Hlavní část výstavy pak bude věnována tzv. zlatému věku Sokola, tedy období první republiky, kdy sokolská jednota nabývala na síle a dosahovala jedinečných úspěchů nejen doma, ale i za hranicemi. Na tuto část expozice pak naváže etapa 2. světové války, během níž se Sokolové zapojili do protinacistického odboje a kdy také došlo k úplnému zákazu jednoty. Období krátkého znovuzrození sokolské činnosti po roce 1945, pokus o jeho obrodu v roce 1968 a konečně i obnovení tělovýchovné a společenské činnosti po roce 1989 pak popisují sbírkové předměty a dokumenty v poslední části expozice, kterou se celá výstava uzavírá.

Sokol

 

Výstavní projekt, na kterém pracovníci Vojenského historického ústavu (VHÚ) spolupracovali s Ústavem pro studium totalitních režimů, Národním muzeem i samotnou Českou obcí sokolskou, je co do rozsahu i počtu vystavených předmětů zcela unikátní. „Pro nás je Pod křídly Sokola hlavním výstavním projektem letošního roku,“ prohlásil už dříve ředitel odboru muzeí VHÚ Praha plukovník Michal Burian. Výstava, která je otevřena denně kromě pondělí od 10.00 do 18.00 hodin, tedy i z tohoto důvodu potrvá až do roku 2013.

 

Zadejte text