Radnice jedná s městskou knihovnou o rozvoji služeb v Praze 3

Z jarovské pobočky Městské knihovny v Praze by se v budoucnosti měla stát spádová knihovna. Shodli se na tom na společném jednání 19. března ředitel Městské knihovny v Praze Tomáš Řehák a zástupce starosty Prahy 3 pro kulturu Pavel Sladkovský.

Pobočku na Jarově chtěla původně centrála městské knihovny k letošnímu březnu zrušit. Důvodem byla nutnost úsporných opatření vyplývajících ze sníženého rozpočtu knihovny na letošní rok. Proti zrušení knihovny se však postavil zástupce starosty Pavel Sladkovský, který navrhl, aby financování provozu pobočky pro letošní rok převzala právě žižkovská radnice. „Jarovská knihovna je mimo jiné hojně využívána místními dětmi. Chápu nezbytnost úsporných opatření ve všech sférách veřejné správy, nemůžeme ovšem šetřit tak, že zamezíme dětem v přístupu k literatuře,“ argumentoval tehdy místostarosta.

To potvrdil i ředitel knihovny Tomáš Řehák. „Odborné studie v zahraničí dokazují, že každá investovaná koruna do veřejné knihovny se společnosti obratem čtyřnásobně vrací. Studijní, profesní, ale i rekreační funkce knihovny jsou pro společnost nenahraditelné,“ vysvětlil ředitel Řehák.

Investici do knihovny na letošní rok nakonec rozpočtovým opatřením podpořili na posledním zasedání také všichni zastupitelé třetí městské části. Místostarosta Sladkovský nyní rozjel jednání o tom, jak by budoucnost jarovské pobočky měla vypadat, aby její existence nebyla závislá na darech městské části. Společně s ředitelem Řehákem se shodli na tom, že by se jarovská pobočka měla naopak transformovat na spádovou knihovnu, která by rozšířila poskytované služby a nově tak nabídla kvalitnější servis jak široké veřejnosti, tak například studentům vysokých škol především odbornou literaturou a studijním zázemím.

Důvodem, proč chtělo vedení knihovny stávající pobočku na Koněvově ulici zrušit, totiž nebyla její nízká návštěvnost (ta každoročně naopak roste). Hlavní příčina tkvěla v omezených prostorách pro další rozvoj a především v komplikovaných nájemních vztazích na stávající adrese. Pobočka totiž sídlí v soukromém objektu, který opakovaně za poslední dobu změnil majitele, přičemž pronajímatel stupňuje své finanční nároky za pronájem.

„Řešením je nalézt větší vhodné prostory, které budou nejlépe v majetku městské části a kapacitně umožní knihovně rozšířit služby. Naším cílem bude vybudovat v Praze 3 spádovou knihovnu s širokým spektrem služeb pro čtenáře,“ uvedl zástupce starosty Pavel Sladkovský. Na tom se také shodl s ředitelem knihovny Tomášem Řehákem.