Praha objektivem muzikantů

Studentská rada Gymnázia Jana Nerudy – hudební třídy vyhlašuje fotografickou soutěž: „PRAHA OBJEKTIVEM MUZIKANTŮ“

Studentská rada Gymnázia Jana Nerudy – hudební třídy vyhlašuje fotografickou soutěž: „PRAHA OBJEKTIVEM MUZIKANTŮ“

Podmínky soutěže:
 • autor fotografií je studentem hudebních tříd GJN nebo Hudební školy hl. m. Prahy
 • fotografie musí být prokazatelně z Prahy
 • důraz kladen na zpracování fotografií vystihující téma (název) soutěže
 • datum odevzdání fotografií: do 22. ledna 2010
 • místo odevzdání fotografií: sekretariát Hudební školy (v úředních hodinách)
Parametry soutěžních fotografií:
 • výhradně formát JPEG, min. rozlišení 300 dpi
 • fotografie focené na kinofilm nutno digitalizovat (umožňuje velmi levně každý minilab)
 • medium – CD popř. DVD
 • popisek média – jméno a příjmení soutěžícího, tel. číslo, emailová adresa, názvy fotografií
 • každý soutěžící může do soutěže přihlásit nejvýše 3 fotografie
(fotografie nesplňující výše uvedené parametry budou ze soutěže vyřazeny)

Hodnocení soutěže:

 • hodnocení soutěžních fotografií bude anonymní (pod pořadovými čísly)
 • soutěžní porota bude hodnotit každou fotografii max. 10 body
 • soutěžní porota vybere 40 nejlepších fotografií, které budou trvale vystaveny na chodbách školy
 • soutěžní porota má právo udělit 3 hlavní ceny a libovolný počet čestných uznání dle vlastního rozhodnutí, v případě rovnosti bodového hodnocení rozhoduje o pořadí hlasováním

Soutěžní porota
RNDr. Jan Šedivý (zástupce ředitele GJN, předseda soutěžní poroty)
Petr Mašlaň (zástupce ředitele GJN)
Filip Magram (ředitel HŠ hl. m. Prahy)
Jakub Waldmann (zástupce ředitele HŠ hl. m. Prahy)
Zuzana Dohnálková (předsedkyně studentské rady)

Organizátor soutěže:
Matěj Žák, v. r.
e-mail: matej.zak@email.cz
tel.: +420 724 142 041


Zadejte text