NPK Husita pořádá besedu o problematice AIDS (24.2.2010)

Únor je v nízkoprahovém klubu Husita ve znamení boje proti HIV a AIDS. Ve středu 24. 2. o této problematice proběhne zajímavá beseda s promítáním.

Únor je v nízkoprahovém klubu Husita ve znamení boje proti HIV a AIDS. Ve středu 24. 2. o této problematice proběhne zajímavá beseda s promítáním. Přednáška bude obsahovat zejména základní informace o viru HIV a onemocnění AIDS. Následovat bude 25 minutový film a životní příběh přednášejícího.

Na závěr budou vyhlášení tři výherci výtvarné soutěže - uzávěrka do 23.2.

 

Datum konání: 24. 2., 16 - 18:00 hod

NPK Husita

Nízkoprahový klub Husita je určen pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí v Praze 3 a spádových lokalitách a již 5 let působí v oblasti prevence kriminality a zneužívaní návykových látek, nabízí dětem a mladým lidem pomoc a radu v krizových situacích,učí je zdravě trávit svůj volný čas a vysvětluje důležitost vzdělávání.

NPK Husita je registrovanou sociální službou a naplňuje standardy nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. V říjnu 2009 klub oslavil již páté narozeniny. Probíhají zde činnosti výchovné, vzdělávací, aktivizační i sociálně terapeutické. V náplni činnosti je také sociální poradenství. Služby a vybavení klubu jsou klientům poskytovány zdarma.


Pro děti jsou zde pořádány jednodenní výlety, týdenní letní tábory, přednášky a besedy na různá témata. Do klubu dochází řada dobrovolníků a externích zaměstnanců, kteří děti učí hudbě, tanci, výtvarným technikám, či pomáhají s pořádáním koncertů a jiných veřejných akcí.

 

Nízkoprahový klub HUSITA

Nám. Barikád 1 , Praha 3 - Žižkov

/npk 

Zadejte text