Na Žižkově se vzpomínalo na Seiferta

V den výročí narození žižkovského rodáka, básníka, signatáře Charty 77, nositele Nobelovy ceny za literaturu se konal v sále Českobratrské církve evangelické v Čajkovského ulici vzpomínkový večer.

Vzpomínka na Seiferta IIPřišli na něj příznivci Jaroslava Seiferta a obdivovatelé jeho básní. Literárně-hudebním vzpomínkovým večerem návštěvníky prováděla Radana Šatánková, na elektrofonické varhany hrál Igor Tausinger. Protagonisté události připomněli Seiferta nejen jako básníka rodné Prahy, ale také jako velkého hledače pravdy a vlastního údělu, který velkou část veršů věnoval ženám, inspirován jejich krásou. Po pořadu zbyl ještě prostor na dotazy a diskusi o významu a vlivu Seifertova díla. Akci pořádal spolek Krasomil, s přispěním MČ Prahy 3.

Vzpomínka na Seiferta 2020Již v předvečer výroční narození, 22. září, položil spolek nadšenců tradičně k bustě básníka u jeho rodného domu v Bořivojově ulici 104 také věnec. Ten uvila Miloslava Zárubová. Iniciativu před lety zahájili Jan Čeněk a R. Šatánková (na snímku).

Text a foto: spolek Krasomil

Galerie