Na výstavě Cena sv. Lukáše se udělovala Cena diváků

Slavnostní dernisáží a udělením Ceny diváků byla v Galerii pod radnicí na Havlíčkově náměstí v pondělí 2. dubna ukončena výstava prací studentů Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Letos se uskutečnil již osmý ročník této soutěžní výstavy.

Poprvé studentské práce při vernisáži výstavy oceňovala odborná porota volená z řad pedagogů a studentů. Při dernisáži, na které zazněly také písně v podání hudební formace Gavrilo´s Principle, ale vítěze studentských prací zvolili samotní návštěvníci výstavy. Letos nejvíce hlasů získalo dílo s názvem „Reliéf Orlických hor“ autorky Jany Kábrtové, která se tak stala držitelkou Ceny diváků.

Soutěž založil doc. ak. mal. Ivan Špirk, vedoucí Katedry výtvarné výchovy Pedf UK v Praze, na podporu umělecké tvorby studentů, ale též pro prezentaci jejich výtvarných prací pro širokou, nejen fakultní a univerzitní veřejnost. Soutěž nese jméno sv. Lukáše, patrona výtvarných umělců a učitelů.