Kryštof Kaplan v Atriu na Žižkově uctí Aristotela výstavou s názvem Metafyzika-procesy

Kryštof Kaplan - 12/2019

 

 

Ve čtvrtek 19. 12. si určitě všichni milovníci výtvarného umění udělají pauzu v předvánočním shonu a v 18.00 se sejdou v Atriu na Žižkově, aby se účastnili vernisáže výstavy Kryštofa Kaplana s názvem Metafyzika-procesy. Přijďte i vy, bude to příležitost jedinečného zážitku a setkání s autorem i dalšími osobnostmi z uměleckého světa. Výstava samotná potrvá až do 9. února 2020 a termíny komentovaných prohlídek najdete na www.atriumzizkov.cz. Kurátorkou výstavy je Iva Mladičová historička umění, kurátorka, která se zabývá malířstvím a sochařstvím 2. pol. 20. st. a současnosti.

Absolvent ateliéru sochařství na pražské AVU u prof. Jindřicha Zeithammla a jeho tehdejší asistent Kryštof Kaplan (1987) se ve výtvarném světě pohybuje na pomezí sochařství a architektury. Každé jeho dílo je osobitě samonosné, dokáže svou citlivostí zasahovat do nejen moderních, ale i historických prostor.

Tento významný výtvarník (a rovněž hudebník) je nositelem ocenění AVU z roku 2013. Kromě nejznámějších pražských galerií a dalších předních českých výstavních prostor svá díla prezentoval ve světě; např. v Londýně nebo na mezinárodním uměleckém sympoziu v Šardžáve ve Spojených arabských emirátech. Jeho díla najdete také v Památníku ticha v Praze – Bubnech, kde spolu s dalšími autory vzdal hold obětem holocaustu. Neopominutelná je i jeho hudební tvorba. Roku 2008 spoluzaložil experimentální kapelu Vložte kočku, která se o tři roky později stala vítězem festivalu Malá Alternativa, roku 2013 byla nominována na cenu Anděl, kterou v následujícím roce obdržela a letos byla nominována na Českého lva v kategorii hudba. Úspěšně působí i v rámci hudební dvojice Kaplan Bros. s bratrem Cyrilem.

V žižkovském Atriu se návštěvníci měli letos už možnost se s tvorbou Kryštofa Kaplana setkat prostřednictvím jeho a exteriérové instalace Okna, kde autor pracoval se symbolickým formátem okna-rámu, který obecně nesl význam rozhraní mezi dvěma kvalitativně odlišnými prostory.  

Kaplanovy současné objekty pro Atrium (Metafyzika-procesy) vypovídají o individualitě i obecnosti, o fyzice i fyziku přesahujícím. Tvary a kompoziční sestavy jeho sochařských objektů a instalací jsou často výsledky tvůrčího zacházení s fyzikálními zákonitostmi. Pracuje s mechanickými principy páky a kladky, které spoluformují významuplný tvar. Nově přidává rovinu generování výsledné formy fyzikálně-chemickým procesem. Cíleně a současně experimentálně tak zachází s vizuální metaforickou řečí implicitně přítomné funkce. Používá fyzikální zákonitosti a procesy mechaniky, je proto logické, že výsledný objekt má vlastně velmi přirozený charakter i vzhled. Rámující konstrukce nesou orgánové tvary/nádoby z měděného plechu, jejichž finální podobu spoluvytvořila vnitřní výbušná síla. Metaforicky tak Kaplan prostřednictvím svých objektů odkazuje k Aristotelově spisu Metafyzika, který interpretuje nehmotné skutečnosti, uvažuje o jsoucnu – o obecném a první podstatě – a na fyziku nahlíží jako na druh moudrosti.

Více na www.atriumzizkov.cz