Klub přátel Žižkova se představil v informačním centru

Milovníci Žižkova měli možnost seznámit se s blízkou i vzdálenější historií této čtvrti ve středu 28. ledna v Informačním centru Praha 3 v Milešovské ulici. S přednáškou tu vystoupil předseda Klubu přátel Žižkova Jan Schütz.

Jan Schütz přítomné seznámil s klubem, podrobnostmi jeho vzniku i aktivitami, kterými se jeho členové zabývají. Druhá část přednášky se zaměřovala na historii vzniku Žižkova a jeho postupného utváření jako svébytné městské čtvrti. Na závěr měli návštěvníci možnost zhlédnout promítané pásmo dobových fotografií.

Klub přátel Žižkova najdete na adrese Blahoslavova 2. Pro veřejnost je otevřeno každé úterý od 15 do 18 hodin. Tel: 222 939 149, 603 899 493, e-mail: kpz@volny.cz.