Karel Zima – zapsán 26. 2. 1999

1910 - 1999

Průkopník moderní české hydrogeologie. Po maturitě na mladoboleslavské reálce absolvoval katedru vodního hospodářství na ČVUT v Praze. Poté vědecký aspirant Státního hydrologického ústavu TGM v Praze - Podbabě. Po válce pracovník oddělení hydrologie Státního ústavu geologického v Praze. Od r. 1952 vedoucí rozšířeného hydrogeologického oddělení. Vedoucí regionálního průzkumu a zpracovávání map hydrogeologických celků pro státní vodohospodářský plán. V r. 1958 propuštěn z práce. Působil ve Vodních zdrojích Praha, kde se stal vedoucím oddělení hydrogeologického rozvoje. Věnoval se hydrogeologii, hydraulice podzemních vod, hydrochemii a řešení ochrany minerálních vod před těžbou surovin. Prosadil do hydrologie zavedení výpočetní techniky. Výsledkem byly hydrogeologické matematické modely jímacích území a mapy nejvýznamnějších zdrojů podzemních vod na území Čech. - Autor učebnic a skript pro průmyslové školy.