Jaroslav Kučera – zapsán 16. 1. 2001

Jaroslav Kučera studoval u profesorů C. Boudy a Z. Sýkory na katedře výtvarné výchovy Univerzity Karlovy v Praze. Pedagogickou praxi pak získal na gymnáziích v Praze a od roku 1985 působil na Výtvarné škole Václava Hollara. Tam se také později, v letech 1996–2007, stal ředitelem. Akad. mal. Jaroslav Kučera se do Knihy cti zapsal u příležitosti významného životního jubilea

V současné době působí na Trojském gymnáziu jako výtvarný pedadog. Dětství a většinu času prožil v Praze – Troji, a tak často navštěvoval botanickou zahradu a zoo. Jeho dědeček, Svatopluk Mocker, byl ředitelem Pomologického ústavu v Praze – Troji.