Cena sv. Lukáše byla udělena

Ocenění pojmenované po patronu výtvarných umělců a učitelů bylo uděleno ve středu 14. března na vernisáži stejnojmenné výstavy. Letos již osmý ročník soutěžní výstavy Cena sv. Lukáše se za finanční podpory městské části Praha 3 opět prezentuje v Galerii pod radnicí.

Výstavu za přítomnosti studentů i pedagogů zahájila starostka městské části Praha 3 Vladislava Hujová, která Cenu sv. Lukáše dlouhodobě podporuje. „Jsem velmi ráda, že můžeme tyto mladé a nadané umělce z řad studentů po roce opět podpořit a přivítat zde v Galerie pod radnicí,“  řekla starostka. „S mou podporou mohou samozřejmě počítat i nadále,“ dodala.

Letošní ročník výstavy přináší velmi zajímavý výběr děl, která jdou napříč různými médii i tematickými okruhy. K vidění jsou zde díla ztvárněná klasickou malbou, koláže, papíroryty, ale i prostorové instalace a projekce.

Tematicky je připravená instalace také velmi pestrá. Studenti si nejčastěji vybírali téma rodina, nechybí zde ale ani krajina a několik projektů je zaměřeno na téma běžných věcí, které snad nejlépe charakterizuje malba Aleny Svačinkové s výstižným názvem Drobnosti, blbosti, všednosti.

Tradiční prezentace prací studentů Katedry výtvarné výchovy PedF UK v Praze je k vidění v Galerii pod radnicí až do 2. dubna, kdy proběhne dernisáž, spojená s vylosováním divácké ceny. Hlasovat mohou všichni návštěvníci galerie, která je otevřena každý všední den.  

Cena sv. Lukáše

1. místo - Katka Hausenblasová za práci „Cesta vlakem“
2. místo - Dana Havlová-Rovenská za práci  „Brucho a pupok“
3. místo - Alena Svačinková za práci „Drobnosti, blbosti, všednosti“

Galerie pod radnicí

Otevřeno:
pondělí a středa: 8 – 18 h
úterý a čtvrtek: 8 – 16 h
pátek: 8 – 15 h

Vstup zdarma.