Audiořev - zvuková mutace Řevu Bořivojky

Audiořev - zvuková mutace Řevu Bořivojky je určená zejména pro zrakově postižené spoluobčany a seniory. K zahájení tohoto projektu došlo 8. 1. 2010.

Zvukový časopis Audiořev je vlastně mutací tištěné verze Řevu Bořivojky, která je určena zejména pro spoluobčany se zrakovým postižením a pro seniory. Tento nápad vznikl spontánně, jako reakce na připomínky čtenářů Řevu Bořivojky v důchodovém
věku, kteří si stěžovali, že písmena v časopisu jsou pro ně příliš malá.


Pilotní číslo představuje pásmo čtení, rozhovorů a písniček s pozvánkami na koncerty v délce 150ti minut poslechu, což je o 30 minut delší formát než jiná periodika vycházející v kategorii audio nosičů pro zrakově postižené.


Distribuce Audiořevu bude kopírovat místa, kde se senioři a zrakově postižení setkávají a bude, stejně jako v případě Řevu Bořivojky, zdarma. Časopis bude distribuován na CD ve formátu mp3. Jeho počáteční náklad je 1.000 ks.

Od února 2010, kdy oficiálně vyjde první číslo Audiořevu, budou samozřejmě také v porovozu internetové stránky Řevu Bořivojky, kde bude možné si zvukový časopis přímo stahovat.

Zadejte text