Architektonické procházky provedou opět známým i neznámým Žižkovem

Třetí městská část v roce 2015 pořádá další cyklus architektonických procházek, které zavedou návštěvníky na známá i méně známá místa Žižkova. Vstup je zdarma.

 

135165_55856_IMG_3220_b.jpg

19. března - Žižkovská věž po rekonstrukci

Žižkovský vysílač, který byl v letech 1985 - 1992 postaven podle návrhu architekta Václava Aulického a inženýra Jiřího Kozáka, prošel v nedávné době rozsáhlou rekonstrukcí interiérů. Ateliér SAD Adama Jirkala a Jerryho Kozy řešil návrh s odkazem na mašinismus, konstruktivismus i utopické vize architektury minulého století a sáhl také k řadě futuristických prvků. Kromě prohlídky a zhodnocení výsledku se dotkneme také problematiky transformace okolního veřejného prostoru i vybraných blízkých solitérů...
Sraz: 17.00 hod, Mahlerovy sady 1 (před žižkovskou věží)

24. dubna - Olšanské hřbitovy I.

V sedmém ročníku zacelíme mezeru, již jsme prozatím opomíjeli: historicky, kulturně a v neposlední řadě i architektonicky a sochařsky nesmírně cenné území rozsáhlých hřbitovů ležících na Praze 3. Při první vycházce se budeme kromě vybraných náhrobků věnovat také Ústřední obřadní síni či konstruktivistické vstupní bráně. Téma uzavřeme poněkud kontrastním sousedstvím pietního a komerčního prostoru – stavbou obchodního centra Flora podle projektu Petra Franty...
Sraz: 17.00 hod, Vinohradská 153 (vstupní brána na Olšanské hřbitovy)

255162_131784_IMG_4253.jpg

22. května - Olšanské hřbitovy II.

Druhou z vycházek s tématem hřbitovů zahájíme u pravoslavného kostela – rozkryjeme jeho historii i architektonické předobrazy a budeme se věnovat také čestným vojenským pohřebištím v blízkém okolí. Cestu k Nové obřadní síni nasměrujeme kolem několika sochařsky pozoruhodných náhrobků, mimo jiné od zakladatele české moderní architektury Jana Kotěry...
Sraz: 17.00 hod, ulice Jana Želivského (u pravoslavného kostelíku)

18. června - Nový židovský hřbitov

Téma hřbitovů uzavřeme na Novém židovském, kde jsme si hlavní architektonické dominanty prohlédli už v minulém roce. Tentokrát se proto vedle širšího kontextu pohřbívání v židovské komunitě zaměříme především na drobnou architekturu a zdejší význačné náhrobky – včetně Sarkofágu od Kurta Gebauera, prací Jana Kotěry a hrobky Franze Kafky...
Sraz: ČTVRTEK 16.00 hod, Izraelská 1 (před vstupem na Nový židovský hřbitov)

18. září - Okolí Vinohradské ulice – hranice Žižkova

Čtyři kilometry dlouhá Vinohradská ulice představuje fenomén sama o sobě. My tentokrát prozkoumáme její úsek v okolí Flory. Kromě činžovních domů typických pro tuto lokalitu se seznámíme také např. s industriálními objekty, současným sídlem VZP, v němž se kdysi skrývalo kino a také s rozlehlou hotelovou stavbou, kterou zde v roce 2006 dokončil ateliér Cigler Marani...
Sraz: 17.00 hod, Orlická 2 (VZP pojišťovna)

 9. října - Okolí Olšanské ulice

Se strmými úzkými uličkami starého Žižkova ostře kontrastuje centrální část čtvrti. Z pohledu prostorového je založena velkoryse až předimenzovaně především Olšanská ulice, která se rozpíná do šíře 40 metrů. Podél ní si prohlédneme vybrané stavby jako např. dominantní administrativní budovu telekomunikací nebo funkcionalistický Miličův dům od Ervína Katony. A najdeme i upomínku na idylické čásy, kdy tuto oblast neprotínala rušná dopravní tepna – dům spisovatele S. K. Neumanna...
Sraz: 17.00 hod, Olšanská 7 (před Olšanskou poliklinikou)

 23. října - Minulost, současnost a budoucnost nám. Jiřího z Poděbrad

Kromě již tradičního historického kontextu procházených míst tentokrát nahlédneme také do budoucnosti. Hovořit budeme především o záměru změnit podobu náměstí Jiřího z Poděbrad, nejnověji začleněného do celkové rekonstrukce celé Vinohradské ulice. Jaké jsou přednosti a slabiny návrhu architekta Miroslava Cikána vzešlého ze soutěže? Patří na náměstí kašna upomínající na socialismus? A co s průduchem z metra?
Sraz: 17.00 hod: nám. Jiřího z Poděbrad (před kostelem Nejsvětějšího srdce Páně)

 

13. listopadu - Závěrečná přednáška: Nástin urbanistického vývoje Žižkova II.

Slovo a obrazový doprovod naváží na závěrečnou přednášku loňskou a provedou nás od asanace po současnost, respektive architektonickým vývojem čtvrti v novodobé etapě po roce 1989. V historickém exkurzu neopomeneme ani státem regulovanou ochranu Žižkova či ustavení památkové zóny. Přijďte s námi diskutovat o tom, čím poslední dvě dekády architektuře čtvrti prospěly a co jsme naopak za tuto dobu ztratili...
Sraz: 17.00 hod: Atrium na Žižkově, Čajkovského 12

Koncepce a lektorské vedení: Kateřina Lopatová a Dana Schlaichertová