Galerie pod radnicí: Martin Michael Stiltenn

V Galerii pod radnicí připravila Praha 3 výstavu Martina Michaela Stiltenna nazvanou "Utajené mechanizmy". Zájemci ji mohou zhlédnout zdarma až do 27. prosince. 

Nepřehlédnutelnou a důležitou roli v autorově tvorbě zastává svět snů a snění. "Je to pramen a občas valící se hluboký proud kdesi v krajině DSC_5170 za zrcadlem, z kterého autor čerpá, který protkává a vzájemně propojuje tvorbu a divák je často tímto proudem syrového záznamu vnitřních dějů, prožitků a následných emocionálních struktur zasažen. Z těch rozlehlých niterných krajů si tvůrce také přináší onu nedefinovatelnou esenci imaginace. Díky ní pak z díla vyvstává 'cosi dávného', cosi, co jakoby na tomto světě čekalo na své probuzení a snad ani není z tohoto světa," charakterizuje Stiltennovo dílo prof. Prokop.

DSC_5186Martin Michael Stiltenn (nar. 1974) se vyučil jako jeden z posledních v dnes již zaniklém řemesle knoflíkář - perleťář. Nikdy nestudoval uměleckou školu a svá díla vytváří nekonvenčními a mnohdy i kuriózními technickými postupy. V díle často používá vedle nalezených věcí, které tímto opět uvádí do koloběhu života, mnohdy v opačné pozici, než byly původně určeny, kusy starých rezavých plechů. Nejde ale ani tak o korozi samotné lidské existence. Provázanost mezi dílem a divákem je o to intenzivnější. Vedle výtvarné tvorby Stiltenn věnuje autorskému psaní, tvorbě animovaných filmů formou pixelizace, a také fotografování.

Výstavu lze zhlédnout každý den od 8. hod., v pondělí a středu do 18 hod. a v úterý a čtvrtek do 16 hod. a v pátek do 14 hod.