Chcete zlepšit vaše okolí – dejte podnět na radnici

Občané často sami nejlépe vědí, co by radnice měla v jejich okolí udělat. A třeba i vy máte nápad, co bychom měli opravit, nebo vybudovat. Do konce března mohou obyvatelé Prahy 3 sepsat své návrhy, ze kterých pak v květnovém online hlasování občané vyberou ty, které má radnice v roce 2018 zrealizovat.

parMožná sami chodíte okolo místa, které by to chtělo oživit. Chybějící lavička, bující vegetace místo upravené zeleně, či jenom chybějící odpadkový koš nebo zborcená zídka. Nebo i prázdné místo, říkající si o využití. I to můžete změnit návrhem do participativního rozpočtu.

Stačí si nápad uspořádat v hlavě, odhadnout, kolik by jeho realizace stála, a ideálně místo vyfotit, stačí i na mobil. Uskutečnění návrhu se musí vejít se všemi náklady do 500 000 Kč.

Nápad stručně popíšete v online formuláři na www.participativni-rozpocet.cz/Praha3 (nebo se domluvte s koordinátorkou na jiném doručení, rozhodně se nenechte odradit tím, že nepoužíváte internet!). Pak už jen sesbíráte podpisy 15 lidí, kteří do začátku váš návrh podpoří jako prospěšný pro širokou veřejnost.

Radnice v dubnu zkontroluje, zda jsou podané návrhy realizovatelné, zda se jedná o místo, které má ve správě MČ Praha 3 a zda odpovídá odhadovaný rozpočet. Poté proběhne prezentace jednotlivých návrhů a veřejná sousedská diskuze nad nimi, která v květnu vyvrcholí online hlasováním. V něm lidé vyberou, které nápady má radnice zrealizovat, a budou moci dát i záporné hlasy návrhům, které je nepřesvědčily.

V minulých dvou ročnících se v tomto projektu mnohé povedlo ­– například vznikly záhonky, hřiště na Parukářce dostalo toalety a přibude i pítko, nebo jsme upravili okolí některých škol tak, aby sloužilo žákům i lahodilo oku místních obyvatel. Smyslem celého projektu je přitom nejen samotná rekonstrukce drobných prvků městské části, ale i to, aby měli občané prostor podílet se na utváření místa, kde žijí.
A jak vypadá vaše okolí? Co byste v letošním ročníku navrhli vy?


Pokud nemáte vlastní návrh, můžete se ztotožnit s inspirativními návrhy níže uvedenými:

 

1) Ulice Koněvova / úprava parteru

- revitalizace pěších stezek v parteru, výstavba schodiště a laviček

VizePraha3_participace_Stránka_vyrez VizePraha3_participace_Stránka_vyrez II

 

 

 

 

 

 

 

2) Ulice na Jarově / úprava hřiště

- revitalizace a optimalizace hřiště pro basketbal

VizePraha3_participace_Stránka_2 - vyrezVizePraha3_participace_Stránka_2 - vyrez II

 

 

 

 

 

 

 

3) Ulice Pod Jarovem / úprava parteru

- revitalizace povrchu parteru a fontány, vybudování laviček

VizePraha3_participace_Stránka_3 - vyrez VizePraha3_participace_Stránka_3 - vyrez II

 

 

 

 

 

 

 


Participativní rozpočet 2018

 

          1)         

Na nápady občanů radnice vyčlenila 2 miliony   Na nápady občanů radnice vyčlenila 2 miliony

      

          2)

2Do 31. 3. 2018 občané vymyslí a navrhnou zlepšení různých míst trojky

           

          3)  

3V dubnu 2018 úřad ověří realizovatelnost podaných návrhů

          

            4) 

4Návrhy představíme a společně prodiskutujeme

          

             5)

5V květnu 2018 občané v online hlasování vyberou, které návrhy se jim líbí

          

             6)

6Úřad se postará o realizaci vítězných návrhů

 


Jak navrhovat?

 
  • Do 31. 3. 2018 nápad dodejte na radnici
  • Náklady na zrealizování nápadu se musí vejít do 500 000 Kč
  • Musí jít o investice do hmotného majetku Prahy 3
  • Návrh musí sloužit široké veřejnosti
  • Dané místo musí být pod správou MČ Praha 3
  • Navrhovateli musí být alespoň 15 let a musí být z Prahy 3
  • Návrh podpisem podpoří alespoň 15 dalších osob
  • Pokud cokoli není jasné, kontaktujte koordinátorku

Online formulář k podání návrhu, mapu vlastníků (co spravuje Praha 3) a kompletní pravidla najdete na:

www.participativni-rozpocet.cz/Praha3


S nápady i jejich podáváním vám poradí koordinátorka

 

Kristýna Adamíčková, tel. 222 116 221
kristynaa@praha3.cz

Havlíčkovo nám 700/9, Praha 3 (3. patro, kancelář č. 318)

Najdete nás:

facebook-logo-4