Byly vyhlášeny dotační programy pro rok 2020. Novinkou je posunutí termínu dotací

Na úterním jednání zastupitelstva byla schválena nová Koncepce dotační politiky městské části Praha 3 pro období 2019−2022, která přinese hned několik změn. Došlo také k vyhlášení dotačních programů pro rok 2020.

Zastupitelstvo v úterý 11. června schválilo novou Koncepci dotační politiky městské části Praha 3 pro období 2019−2022 . Příjemnou novinkou pro žadatele je zejména snížení administrativní zátěže. Podávání žádostí a vyúčtování projektů bude nyní řešeno výhradně elektronickou formou. Důležitým bodem je také posunutí termínů a tedy změna harmonogramu dotačního řízení. Důvodem je zajištění lepší předvídatelnosti pro žadatele – nově se budou programy vypisovat v červnu, žádosti se budou podávat v září a schválení dotací proběhne v prosinci. K výplatě dotací bude docházet již od února roku, na který je dotace poskytována. Novinkou je zavedení paušálu ve výši 5000 Kč, kdy nebude požadováno vyúčtování, ale pouze předložení závěrečné zprávy projektu. Žádosti budou nyní doplněny slovním odůvodněním nejen v případě zamítnutí, ale i při krácení či přidělení dotace.

Pro příští rok bylo vyhlášeno šest dotačních programů:

  • pro oblast životního prostředí
  • pro oblast tělovýchovy a sportu
  • pro oblast kultury
  • pro oblast výchovy a vzdělávání dětí a mládeže
  • pro oblast pro oblast sociální a zdravotní
  • pro oblast památkové péče

Z rozpočtu městské části bude letos vyčleněno maximálně 3,5 % z běžných výdajů schváleného rozpočtu předchozího roku.

Související dokumenty