Žižkovský panel (II.) – veřejná debata o nastavení parkovacích zón na Praze 3

žižkovský panel II. webKde jsou modré zóny a kde fialové a proč? A kolik platí návštěvníci a v jakých hodinách? Přijďte debatovat ve čtvrtek 13. 6. 2019 od 17.00 hodin do zasedací místnosti Zastupitelstva městské části Praha 3, Havlíčkovo nám. 9. Váš názor nás zajímá.

V panelu budou diskutovat:

  • Petr Horský (MOZ Consult s.r.o.),
  • Markéta Braun Kohlová (Centrum pro otázky životního prostředí UK)
  • Miroslav Čadský (RFD MHMP)
  • Ondřej Rut (Praha 3)

Názory na přínos zón parkovacího stání se různí. Jiný postoj k nim mají rezidenti, jiný návštěvníci z ostatních městských částí nebo měst, jiný podnikatelé, kteří za parkovací oprávnění platí tisíce ročně, jiný živnostníci a majitelé obchodů. Městská část vnímá zóny primárně jako nástroj, který zlepšuje podmínky rezidentům pro to, aby zaparkovali poblíž svého bydliště. A chrání tak jejich zájmy.

Systém zón placeného stání prošel velkou změnou, když se od 1. února loňského roku přestaly používat papírové karty umísťované za přední sklo auta a Praha 3 se připojila k elektronickému systému používanému v ostatních městských částech, kdy je parkovací oprávnění vázáno na registrační značku vozu a kontrola probíhá elektronicky. V tu chvíli také došlo k úpravám režimu – Praha 3 zrušila ryze návštěvnické zóny a na území městské části platí pouze zóny modré (pro rezidenty) a smíšené (mohou v nich parkovat jak rezidenti, tak návštěvníci). Změnilo se i rozložení zón – ubylo modrých rezidenčních a rozšířily se fialové, kde mohou parkovat rezidenti i návštěvníci. Kromě toho se také změnila doba platnosti zón – nově nejsou od února 2018 zóny aktivní o víkendech, v tuto dobu mohou všichni parkovat bez omezení nebo nutnosti placení. Praha 3 tímto krokem reagovala na podněty obyvatel, že jsou zóny o víkendu prázdné a není tak důvod stání regulovat.
 
orez

Zapojte se
Po více než roce od spuštění nového systému by Praha 3 chtěla režim zón podrobit revizi. První příležitostí k diskuzi je Žižkovský panel II. – diskuze s odborníky i zástupci města a městské části se bude konat v zasedací místnosti zastupitelstva na žižkovské radnici 13. 6. od 17 hodin. Setkání je připravováno jako debata o současném nastavení parkovacích zón v Praze 3 s možností vydefinovat případné potřeby změny. Zřizovatelem zón a tedy tím, kdo určuje pravidla, je podle zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. hlavní město Praha, celý systém pak spravuje TSK. Kompletní pravidla fungování zón popisuje web parkujvklidu.cz. Městská část má přesto možnost ovlivnit, jakou barvu bude mít konkrétní zóna v konkrétní ulici, v jakých časech bude aktivní a jaká bude cena za stání pro návštěvníky ve smíšené zóně.

Foto: Archiv RN