Zasazením stromu a zapsáním do Knihy cti uctila Praha 3 Přemysla Pittra

Přesně 120 let uplynulo v červnu od narození humanisty Přemysla Pittra. Třetí městská část si toto výročí připomněla zasazením pamětního stromu v zahradě Milíčova domu a při té příležitosti se jeho jméno objevilo in memoriam i v Knize cti.

273838_141557_IMG_5022.jpgV zahradě Milíčova domu byla 15. června zasazena pamětní lípa, kterou Praha 3 uctila památku věhlasného humanisty a pedagoga Přemysla Pittra. Jak uvedla starostka Vladislava Hujová ve své úvodní řeči během slavnostního aktu, život a dílo Přemysla Pittra si dodnes zasluhuje obrovské pozornosti a může být příkladem pro další generace, které nezažily útrapy 2. světové války. Během ní se stal Milíčův dům z Pittrovy iniciativy útočištěm pronásledovaných židovských rodin, důležitou roli hrál ale ještě před ní, kdy zde byly umístěny děti německých emigrantů, které musely uprchnout z nacistického Německa. Do dějin se Přemysl Pitter zapsal především akcí „zámky“ – ve zkonfiskovaných zámcích umístil jak židovské děti z Terezína, tak i německé, které měly nálepku „děti nepřátel“. Za tuto činnost získal čestný titul „Spravedlivý mezi národy“.

Nyní funguje Milíčův274103_141571_IMG_5099.jpg dům jako mateřská škola, avšak i po letech je odkaz Přemysla Pittra v jejích prostorách hmatatelný. Tolerance a otevřenost jsou dosud hlavními prioritami této školky, která ve dvou mikrotřídách poskytuje péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. „Je skoro až symbolické, že jediná místnost, které se nikdy nedotkly stavební úpravy, je právě jeho pracovna,“ uvedla Marta Vrabcová, která dlouhá léta pracovala v Milíčově domě jako ředitelka. Zde též starostka Vladislava Hujová spolu s Martou Vrabcovou a Blankou Sedláčkovou, bývalou spolupracovnicí Přemysla Pittra, předala mateřské škole Pamětní list o slavnostním zápisu do Knihy cti, který se stane součástí dodnes zachovalé Pittrovy pracovny.

Praha 3 připomněla273959_141564_IMG_5067.jpg Pittrovu osobnost i ve svém informačním centru. Konala se zde beseda s Pavlem Kosatíkem, autorem knihy Sám proti zlu, návštěvníci mohli také zhlédnout film Milujte své nepřátele autora Tomáše Škrdlanta. V informačním centru jsou naplánovány besedy s Blankou Sedláčkovou (17. 6., 24. 6.) nebo komponovaný večer (18. 6.), v rámci něhož vystoupí Táňa Fischerová, Josef Somr a děti z divadelního souboru Feigele. Do Milíčova domu povede také vlastivědná procházka 24. června.