Volný čas na Trojce

Městská část Praha 3 připravuje již 5. ročník veletrhu volnočasových a sportovních aktivit pro děti a mládež Volný čas na Trojce, který se uskuteční ve středu 4. září 2019, od 15 do 19 hodin na náměstí Jiřího z Poděbrad.

volný čas na tojce 2018 - ilustračníCílem prezentace volnočasových aktivit na jednom místě je usnadnit rozhodování, jaký kroužek na příští školní rok pro dítě vybrat.

Svou činnost představí tyto sportovní kluby a zájmové organizace:

 1. Aeroškola (Společnost pro podporu a rozvoj kina AERO z.s.)
  Pravidelné kroužky, kurzy a workshopy animace, filmu, komiksu a příbuzných oborů pro děti, dospělé i seniory.
 2. Ateliér Kroužek
  Pořádáme výtvarné kroužky a příměstské tábory pro děti od 4 let. Zaměřujeme se hlavně na kresbu a malbu, ale tvořímetaké grafiky, sochy i design.
 3. Boxing club Rebel z.s.
  Tréninky boxu pro děti již od 6 let, mládež i dospělé.
 4. Dům dětí a mládeže Praha 3 –Ulita
  Volnočasovézařízení pro všechny věkové kategorie, od batolat pro dospělé. Ulita je přístupná každému, kdo hledá tvořivou zábavu, aktivitu, inspirující programy a lidi.Nejširší nabídku aktivit máme pro děti školního věku. Letos chystáme přibližně 200 kroužků nejen v prostorách Ulity, ale i na vybraných základních školách a sportovištích. Kroužky pokrývají celé spektrum zájmů: sport, tanec, hudbu, výtvarno, divadlo, techniku i vzdělávání. Oblíbené je i keramické studio. Ke kroužkům se váže i projekt Na kroužky s Ulitou, který zajišťuje vyzvedávání dětí ve školách, doprovod na kroužky a členství v odpoledním U klubu, kde se o děti postaráme až do 18. hodiny. Kromě kroužků pořádáme letní tábory výjezdové i příměstské, festivaly, kurzy pro dospělé, workshopy i akce proškoly. Vymýšlíme i únikové hry pro rodiny a dětské kolektivy. Z velkých akcí je oblíbený podzimní Horor v Ulitě, pálení čarodějnic, Ulitafest i Den dětí. Vše se koná v prostorách Ulity na Balkáně a v přilehlé zahradě.Na všechny aktivity se můžete přihlašovat online. Kroužky se plní, protoneváhejte a přihlaste se včas.
 5. Junák -český skaut, 4. přístav Jana Nerudy Praha, z. s.
  Činnost vodních skautů, sportovní lakrosovýkroužek, včelařský kroužek Žihadlo.
 6. KROUŽKY A PROUŽKY s.r.o.
  Pořádáme příměstské tábory, organizujeme narozeninové oslavy pro děti i dospělé azajišťujeme výtvarné kurzy a workshopy.
 7. My.Aktivity o.p.s.
  Nabízíme pravidelné volnočasové aktivity pro rodiny sdětmi; každoročně otevíráme cyklus kroužků různého zaměření pro děti předškolního a školního věku a pro maminky s dětmi; pořádáme také pravidelné akce pro rodiny sdětmi i pro seniory.
 8. Pionýr, z.s. – 117. pionýrská skupina Kalich
  Celoroční činnost dětského oddílu; hodně času s dětmi trávíme v přírodě, kde hrajeme spoustu her a snažíme se vést děti k samostatnosti.
 9. Rodinné akomunitní centrum Paleček
  Volnočasové aktivity pro děti, vzdělávací aktivity pro rodičea odborníky, letní příměstské tábory, příměstské soboty, příprava dětí na školní docházku, herna pro děti, poradenství pro rodiče, logopedie pro děti.
 10. Šikovné děti, z.s.
  Polytechnické vzdělávání dětí ve školách, volnočasový kroužek Kutil Junior, pravidelné lekce dílen, jednorázové řemeslné workshopy pro školy, řemeslné příměstské tábory, jednorázové řemeslné workshopy pro rodiče s dětmi, řemeslné workshopy pro seniory.
 11. 36. středisko skauta ABS Praha 3 Gatagéwa
  Volnočasové aktivity pro děti 5-15let; skautská činnost: výpravy, táboření, výtvarné a rukodělné činnostiwww.skautabs.cz/gatagewa