Veřejnou panelovou debatou otevře žižkovská radnice diskuzi o budoucnosti lokality nákladového nádraží

Praha 3 připravila veřejné představení podkladové studie pro změnu územního plánu na pozemcích Nákladového nádraží Žižkov (NNŽ). V pondělí 8. dubna v 18.00 ve velkém sále Zastupitelstva Prahy 3 proběhne představení studie a následná panelová debata s hosty z Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) či akademického prostředí. Po debatě bude prostor na dotazy či náměty z publika. Autorem podkladové studie je IPR.

NNŽ-podkladová-studie---výkres

Budoucnost-NNŽ_veřejné-jednání_webZměna územního plánu Z 2600/00 se již několik let pořizuje na celé území nákladového nádraží sahající od ulice Želivského až téměř na Spojovací. Nyní se pomalu dostává do finální fáze, kdy bude konečně otevřena k připomínkování veřejnosti. Zásadní připomínky může uplatnit také radnice Prahy 3. Schválit je chce na svém červnovém zastupitelstvu, proto již nyní  otevírá veřejnou debatu s odborníky na danou problematiku. Hlavním bodem jednání bude území NNŽ i v příslušných komisích a výborech městské části.

Studie předpokládá, že by v území dnešního brownfieldu mohlo v budoucnu žít cca 12 000 lidí, vznikly by zde zejména obytné bloky a dva parky. Zachována je funkcionalistická, památkově chráněná budova nákladového nádraží. Studie prakticky kompletně respektuje záměr Central Group v severozápadní části pozemků nazvaný „Parková čtvrť“.

„Lze předpokládat, že tématem debaty bude například umístění parků, veřejná vybavenost a její kapacity či nová trasa tramvaje, kterou by vedení Prahy 3 rádo vedlo severně kolem budovy nádraží,“ uvedl Matěj Michalk Žaloudek, předseda výboru pro územní rozvoj Prahy 3.

Veřejná debata bude přenášena i online na webových stránkách městské části. Po prezentaci IPR bude následovat diskuzní panel a dotazy či připomínky veřejnosti.

Galerie