Vánočnímu koncertu aplaudoval zaplněný kostel

Na šest set občanů třetí městské části si nenechalo ujít ve středu 14. prosince slavnostní vánoční koncert, který pro ně připravila ve spolupráci se Sukovým komorním orchestrem žižkovská radnice. V nádherných kulisách kostela Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad slavný orchestr spolu s Pražským katedrálním sborem přednesl skladby A. Correlliho, W. A. Mozarta a J. S. Bacha.

Starostka městské části Praha 3 Vladislava Hujová, která nad koncertem pro občany Prahy 3 převzala záštitu, přivítala zcela zaplněný kostel. Návštěvníky pozdravil i farář Zdenek Wasserbauer, který v krátkém projevu promluvil mimo jiné i o původním významu Vánoc.

Sukův komorní orchestr zahájil skladbou Concerto Grosso od italského skladatele Arcangela Correlliho, při provedení Mozartových a Bachových skladeb se představil také Pražský katedrální sbor pod vedením Josefa Kšici.

Bez ohledu na velmi chladné klima, které v kostele panovalo, odměnilo několik stovek posluchačů účinkující dlouhotrvajícím nadšeným potleskem. „ Doufám, že se z vánočního koncertu pro občany Prahy 3 stane tradice a my se zde sejdeme zase příští rok,“ dodala starostka Vladislava Hujová.