Program Dnů žižkovského kulturního dědictví 2014 - VI. ročník

Národní téma “Návrat ke kořenům“, s podtitulem „ Nejen ke kořenům žižkovské hudby“

1. 9. Tlustej chlapeček se včelou v kalhotách aneb gangsta zpívánky: STO ZVÍŘAT – první školní den U Vystřelenýho oka

s výtvarnou soutěží a tradičním během cyklostezkou do nového školního roku, Hospoda U Vystřelenýho oka, U božích bojovníků 3, v 17 hod., vstup zdarma

3. 9. Ponec a VerTeDance uvádí taneční představení Korekce a koncert Clarinet Factory/ , Nákladové nádraží Žižkov, Podej B, ve 20 hod., vstup zdarma

9. 9. Chmelnické kořeny – koncerty kapel Už jsme doma a Garage& Tony Ducháček, Nákladové nádraží Žižkov, Podej B, v 19 hod., vstup zdarma

10. 9. Šel život Žižkovem od pavlače k pavlači, ode dvorka k dvorku – vernisáž výstavy fotografií, v 19 hodin s pořady v 10 hod. - Dvaatřicet loupežníků – pořad pro děti o 32 osobnostech, které prošly a procházejí Žižkovem  dosud; čtení, povídání soutěže; další termíny 8. 9., 24. 9.,30. 9., 8. 10. vždy v 10 hod.

10. 9. v 19 hod. pro dospělé (spojeno s vernisáží) –  Když vám padne karta… další termíny 18. 9., 24. 9., 30. 9., 8. 10., TAPATAN, Seifertova 35, vstup zdarma

12. 9., 14. 9., 15. 9. Soudný den (Divadlo LETÍ & Tygr v tísni), Inscenace nastudovaná speciálně pro prostory Nákladového nádraží Žižkov vychází z adaptace díla rakouského modernistického dramatika Ödöna von Horvátha (1901-1938) Soudný den. Nákladové nádraží Žižkov, Podej B, ve 20 hod., vstupné  200,-Kč/100Kč

13. 9. Den zdraví na Žižkově aneb jogové setkání na Vítkově (u příležitosti 130. výročí úmrtí M. Tyrše a jeho motta „Ve zdravém těle zdravý duch“) cvičení jogy, relaxace, hudba, přednášky. Z důvodu nepříznivého počasí se přesouvá na uvedené náhradní místo – Sokolovna od 14.00; U Vystřelenýho oka, U božích bojovníků 3, v 18.30 hod., koncert Republic Of Two, vstup zdarma

17. 9. – 19. 9. Večírek nezávislého divadla (Divadlo LETÍ), Přehlídka inscenací pražských i mimopražských nezávislých divadel a souborů, kterou pořádá Divadlo LETÍ. Nákladové nádraží Žižkov, Podej B, v 19 hod., vstup zdarma

16. 9. Návraty ke kořenům - Petr Nouzovský – violoncello, Ladislav Horák - akordeon, SUPŠ, Žižkovo nám. 1, v 18 hod., vstup zdarma

13. – 14. 9., 20. - 21.9. Nádraží LETÍ (Divadlo LETÍ), interaktivní  festival Nádraží LETÍ přiblíží v rámci celodenního programu určeného pro různé věkové kategorie prostory Nákladového nádraží Žižkov. Koncerty, dílny, městské hry, street culture a mnoho dalšího. Nákladové nádraží Žižkov, Podej B, v 13.30hod., vstup zdarma

17. 9. Ke kořenům Ponce, komentované prohlídky k historii Bia Ponec, promítání, tanec, divadlo Ponec, Husitská 24a, v 17 hod., vstup zdarma

18. 9. Sochařské sympozium 6 – Výtvarné sjednocení prostoru v duchu tvorby M. Velíška + koncert skupiny Blue Effect, pod záštitou doc. Jiřího Kotalíka se zúčastní renomovaní výtvarníci a studenti SUPŠ a Výtvarné školy  V. Hollara, U Vystřelenýho oka, U božích bojovníků 3, v 10hod., koncert v 19.30 hod., vstup zdarma

20. 9. „Mezi proudy“  - Martin Velíšek, v rámci Roku české hudby průřez tvorbou umělců s rozmanitým uměleckým přesahem (výtvarné umění, divadlo, film, hudba), U Vystřelenýho oka, U božích bojovníků 3, v 16 hod., vstup zdarma

22. 9. „Biofonie: Zrní & Takový je život“. Hudebně filmový projekt promítání unikátního němého filmu Takový je život z roku 1929 s doprovodnou hudební improvizací kapely Zrní. Kino Aero, Biskupcova 31, v 19.30 hod., vstupné 200 Kč v předprodeji, 250 na místě v den akce

30.9. Culture and Comunity – Konference k rekonverzi industriálního dědictví, Divadlo Ponec, Husitská 24a, 10 – 17 hod.

3. 10. Divadlo Aqualung  - Válka s Mloky, ŽDJC, Štítného 5, v 19 hod., vstupné 20,- Kč

5. 10. Zpřístupnění Starého židovského hřbitova na Žižkově od 10.00 do 16.00 hod., pro zájemce komentovaná prohlídka v 11 a 14 hod., Fibichova ul., vstup zdarma

6. 10. Atrium “Od Kostela Povýšení sv. Kříže k Atriu na Žižkově” – 30 let od zahájení činnosti, Atrium, Čajkovského 12, přestavba kostela a počátky činnosti slovem a obrazem (v 17 hod. vstup zdarma), koncert k Roku české hudby (v 19.30hod, vstupné 20 Kč).

Zizkodny_poster