Po 72 letech jsme vzpomínali na hrdiny z Pražačky

V areálu ZŠ Pražačka se v den 72. výročí Pražského povstání a konce druhé světové války uskutečnil slavnostní pietní akt.

starostkaZástupci radnice Praha 3 v čele se starostkou Vladislavou Hujovou a jejími zástupci Lucií Vítkovskou, Alexandrem Bellu a Janem Maternou, ředitelem a žáky školy, pamětníky bojů, skauty i ostatními hosty vzdali hold těm, kteří na samém konci druhé světové války neváhali položit své životy za svobodu nás všech. Alexander Bellu se v úvodu ujal slova, pozdravil přítomné a mimo jiné řekl: "Stojíme na místě, které přímo pamatuje nelidské utrpení válečné okupace. Jsme ale také na místě, kde je vychovávána naše nejmladší generace. Veďme ji k zájmu o historické milníky národa tak, aby si uvědomila velkou oběť našich předků v nespravedlivých mocenských aktech a válkách, ale i jejich statečnost a nasazení".bellu

Dále připomněl tehdejší události, roli, jakou v nich hrála budova školy, která tou dobou sloužila jako kasárna okupačních vojsk.  Vyzvedl hrdinné postoje obyčejných lidí a českých policistů, kteří povstali se zbraní v ruce proti nenáviděným utlačovatelům. Byli mezi nimi i žáci okolních škol, u jejichž pomníku se pietní akt odehrával a především na čtyřicet zmasakrovaných českých vlastenců nalezených v objektu školy, respektive kasáren po německé kapitulaci.

Svoje vystoupení zakončil Alexander Bellu slavným citátem George Santayany parafrázovaným J.P. Sartrem: „Kdo se nepoučil z dějin, musí je znova prožívat" a dodal:" Památka na hrdiny nás zavazuje k tomu, abychom nedali nikdy šanci žádným silám, které by nás chtěly ještě někdy o svobodu připravit".

Čestná stráž před pomníkem, tvořená vojáky v dobových uniformách a skauty z pražských oddílů, vzdala společně s přihlížejícími hold padlým kladením věnců. Celá akce vyvrcholila státní hymnou. 

Jan Dvořák

Foto: Radko ŠŤASTNÝ