Landscape festival píše nákladovému nádraží nový příběh

Že do industriálního prostředí zeleň nepatří? Omyl. Landscape festival dává recept na to, jak proměnit veřejný prostor v autentickou krajinu, přitom otevřel problematiku budoucího osudu nákladového nádraží Žižkov v nadcházejících letech.

223198_109015_IMG_1099.jpg

Dne 17. června slavnostně zahájil Landscape festival zástupce starostky Matěj Stropnický spolu Danielem Mertou z Galerie Jaroslava Fragnera, který potrvá až do 9. září. Výstava krajinářské architektury na nákladovém nádraží představuje výběr projektů vhodných pro rekonverzi postindustriálních objektů. Formou výstavy je zde k vidění řada návrhů zabývajících se konkrétně problematikou nákladového nádraží Žižkov.

„Landscape festival přináší ukázky mnoha konverzí průmyslových areálů ze zahraničí na kulturní centra a také přeměnu krajin „z druhé ruky“, jak jim říká jeden z panelů výstavy, tedy postindustriálního exteriéru na obnovený kvalitní veřejný prostor. Příklady realizací ze zahraničí doplňují v nákladních vozech umělecké instalace, které naznačují, jak by bylo možné postupovat i na nákladovém nádraží samotném. Výstava tak ukazuje, co jde v zahraničí a chceme, aby šlo i u nás. Konverze nádraží je společným projektem městské části, magistrátu, ministerstva kultury, drah a developera území,“ uvedl Matěj Stropnický.

Areál funkcionalistické stavby se proměnil do dočasného mobiliáře, v němž nechybí instantní zeleň realizovaná na vlakových soupravách, v kontejnerech a jiných přilehlých objektech. Jednoleté rostliny vytvořily podivuhodnou dekoraci, v níž se mísí dva zcela odlišné subjekty – železobeton a příroda. Co je ale smyslem celé expozice, je vytvoření dialogu, jak uchopit tento kus veřejného prostoru a umožnit i jeho širší uplatnění v rámci urbanistické tvorby měst a vesnic.

223063_109004_IMG_1063.jpg

Galerie Jaroslava Fragnera, která Landscape festival spolu s městskou částí Praha 3 organizuje, si vzala za cíl ukázat veřejnosti, že krajinářská architektura ve vztahu k současné architektuře a veřejnému prostoru má rozhodně co říct. Procházka zavede diváka do prapodivného světa „industriální fauny“, kde na něj čeká nespočet překvapení. Betonové Hlavičky Kurta Gebauera se tentokráte seřadily poslušně na vagónu, zažít léto jinak slibuje instalace Říční pláž, jež je pojata jako koryto řeky. Uměle vytvořené Tvarování vzniklo v den slavnostního otevření festivalu – souboj dvou žen v sádře zanechal důkaz v tuhnoucím materiálu, který je jinak využíván ke tvorbě architektonických modelů. Alegorický Vagon k nakousnutí slouží jako prezentace městského a komunitního zahradničení, pěstování zeleniny, bylin, okrasných květin a kompostování. Dýňové hody představí Prazelenina, krajinu utvářenou geomorfologickými procesy zobrazí instalace Uhelná. Zajímavou interpretaci přináší vidina Naše cesta krajinou, kterou si přizpůsobí každý k obrazu svému.

222979_108998_IMG_0962.jpg

Podél vystavovaných děl se každý může seznámit s úspěšnými realizacemi, jak si s nimi poradili v zahraničí. Součástí výstavy je např. ukázka inspiračních příkladů z Německa, které s úspěchem zvládly konverzi nevyužívaných železnic, letišť a přístavišť. Švýcarský projekt Wildwood Plaza ukáže tři „lesní“ náměstí apelující na charismatickou atmosféru, jiný návrh ukazuje proměnu tkalcovny v Zürichu do působivého graffiti stylu. Na nákldovém nádraží jsou také prezentovány návrhy revitalizací náměstí v Praze 3, které jsou buď v procesu (Havlíčkovo náměstí), anebo na změnu teprve čekají (Tachovské náměstí).

Nákladové nádraží svou „industriální faunou“ vstupuje do další kapitoly svoji existence a je jen na uživatelích, jak tuto změnu přijmou a zapojí se do společného dialogu.