adopce_stromu_vybraneMěstská část Praha 3 v rámci kultivace veřejného prostoru připravila projekt „Adopce stromu s minizahrádkou“. Cílem tohoto projektu je postupná úprava rabátek v uličním stromořadí, tj. provádění výsadeb půdopokryvných dřevin, trvalek, dvouletek, letniček a cibulovin. Projekt je určen pro širokou veřejnost, kdy si občané na základě své volby mohou vzít do své péče konkrétní rabátko. Koordinátorem projektu je odbor ochrany životního prostředí ÚMČ Praha 3.

Mapu stromů určených k „adopci“ naleznete na adrese: www.praha3.cz/samosprava/mapovy-portal

V případě zájmu o konkrétní „Váš strom“ se pro posouzení realizovatelnosti Vaší minizahrádky obraťte na Odbor ochrany životního prostředí Úřadu městské části Praha 3 – referentku Ing. P. Nigrinovou – 222 116 300 (popř. na vedoucího oddělení správy zeleně a komunikací Ing. R. Březinu 222 116 479).

V červnu bude na webových stránkách městské části uveřejněn postup při realizaci projektu: „Adopce stromu s minizahrádkou“.

Velkou inspirací může být činnost hnutí Street Gardening, z. s., které se zabývá výsadbou pouličních záhonků. Více na