Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Na vašem soukromí nám záleží

My, Městská část Praha 3, IČO 00063517, používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. pro zlepšení kvality našich webových stránek a jejich obsahu. Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu.

Přeskočit na hlavní obsah

Volby do Evropského parlamentu 2024

Výseldky hlasování v Praze 3

Volby do Evropského parlamentu se uskutečnily 7. a 8. června 2024.

Bylo vydáno celkem 19469 volebních obálek, odevzdáno bylo 19445 obálek a 19318 platných hlasů. Volební účast byla 40,15 %.

číslo název v %
17 SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) 31,64
23 Česká pirátská strana 14,69
14 ANO 2011 12,72
21 Starostové a osobn. pro Evropu 12,56
9 PŘÍSAHA a MOTORISTÉ 6,93
12 Strana zelených 4,75
26 STAČILO!, KSČM, SD-SN, ČSNS 4,6
3 SPD a Trikolora 3,99
19 Svobodní 1,77
20 Sociální demokracie 1,7
6 PRO – Jindřicha Rajchla 1,28
10 SEN 21 a Volt Česko 0,59
27 DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT 0,37
4 Mourek – politická strana 0,36
2 Liberální aliance nez. občanů 0,32
15 ALIANCE ZA NEZÁVISLOST ČR 0,25
22 HLAS 0,22
5 LEPŠÍ ŽIVOT PRO LIDI 0,17
13 ČSSD 0,17
1 Klub angažovaných nestraníků 0,13
11 Česká republika na 1. místě! 0,13
16 ANO LEPŠÍ EU S MIMOZEMŠŤANY 0,12
30 Levice 0,11
28 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 0,09
7 Urza.cz: Nechceme vaše hlasy 0,07
18 REFERENDUM - Hlas Lidu 0,05
24 PRO vystoupení z EU 0,05
29 SENIOŘI SOBĚ 0,02
8 Ref.o vstupu do EU bylo zman. 0,01
25 Nový směr 0,01

zdroj: volby.cz

Oznámení o době a místě konání voleb včetně adres volebních místností a rozložení volebních okrsků

Stáhněte si

Oznámení o době a místě konání voleb včetně adres volebních místností a rozložení volebních okrsků
22. 04. 2024
110 kB
Sídla volebních okrsků v Praze 3 a telefonní spojení — volby do EP 2024
31. 05. 2024
62 kB

Navigace do volebních místností

Hlasování do přenosné volební schránky

Volby do evropského parlamentu, které se uskuteční ve dnech 7. a 8. června 2024

Voliči, kteří se nemohou dostavit do volební místnosti a chtějí volit, se mohou se žádostmi o přenosnou volební schránku obracet na ÚMČ Praha 3, Kristýnu Adamíčkovou, e-mail: adamickova.kristyna@praha3.cz nebo na tel.: +420 222 116 221.

V žádosti musí být uvedeno jméno a příjmení voliče, adresa jeho trvalého bydliště (na kterou se pak dva členové volební komise dostaví s přenosnou volební schránkou), datum narození a telefonní kontakt. Okrsková volební komise v první den voleb žadatele telefonicky kontaktuje a domluví termín návštěvy.

Ve dnech voleb budou žádosti o hlasování do přenosné volební schránky přijímat okrskové volební komise.

Informace pro cizince

Chci volit ve volbách do Evropského parlamentu

Voličem může být osoba, která

 • má občanství jiného členského státu EU,

 • nejpozději ve druhý den voleb dosáhla 18 let,

 • má na území ČR pobyt (má povolení k trvalému pobytu nebo potvrzení o přechodném pobytu / osvědčení o registraci),

 • pobyt má na území nejpozději 45 dnů přede dnem voleb.

Pokud splňujete tyto podmínky, můžete požádat o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu na Úřadu městské části Praha 3, odbor organizační, Lipanská 7, Praha 3.

icon-red-upozorněni2Pozor! Pokud projevíte vůli hlasovat na území ČR, nemůžete hlasovat ve svém domovském členském státě. Česká republika oznámí Vaši vůli hlasovat v ČR státu Vašeho původu, který Vás pro volby do Evropského parlamentu ze svého seznamu vyškrtne.

 

Pokud jste na území ČR v minulosti hlasoval ve volbách do Evropského parlamentu, jste již veden v seznamu voličů a nemusíte činit nic dalšího.

Žádost o zápis do seznamu voličů

Žádosti je možné podávat osobně nebo písemně. Při osobním podání žádosti se volič prokáže platným průkazem totožnosti.

K žádosti musí být přiloženo čestné prohlášení, ve kterém žadatel uvede:

 • svoji státní příslušnost,

 • místo pobytu na území ČR,

 • adresu volebního obvodu, kde byl dosud pro volby do Evropského parlamentu veden ve volební evidenci (tj., kde hlasoval v minulých volbách do Evropského parlamentu) a

 • to, že bude hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu pouze na území České republiky.

Pokud jste již veden na území ČR jako volič pro volby do zastupitelstev obcí, pak požádejte obecní úřad, aby Vaše údaje přenesl z dodatku seznamu voličů (sloužící pro komunální volby) do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

Pokud nejste veden v seznamu voličů pro volby do zastupitelstev obcí, podáváte novou žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

Obě žádosti jsou totožné, pouze důvod jejich podání se liší.

Do kdy musím požádat o zápis?

Žádost o zápis můžete podat na Úřadě městské části Praha 3 (organizační odbor, Lipanská 7, Praha 3) kdykoliv, ale nejpozději 40 dnů přede dnem voleb (do neděle 28. 4. 2024 do 16 h.)

Do kdy budu v seznamu veden?

Jste-li jednou zapsáni v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, budete tam evidováni, dokud sám nepožádáte o výmaz nebo dokud budete splňovat nadále všechny zákonné podmínky. To rovněž znamená, že do té doby nemůžete hlasovat v členském státě Vašeho občanství.

Když se například odstěhujete do jiné obce v rámci ČR, budete automaticky vedeni v seznamu voličů v nové obci. Ale když se odstěhujete z ČR úplně, nebudete nadále splňovat podmínku pobytu a budete ze seznamu vyškrtnuti.

Když budete chtít opětovně hlasovat pro kandidáty ve Vašem domovském členském státě, jednoduše požádejte obecní úřad o výmaz ze seznamu.

Když budu zapsán v seznamu voličů, musím jít volit?

Ne. V ČR není povinná volební účast.

Information for foreigners

I want to vote in the elections to the European Parliament

You have the right to vote if you

 • are an EU citizen,

 • are at least 18 years of age on the second day of the election,

 • are resident in the Czech Republic as of Election Day (have a permanent residence permit for an EU citizen / registration certificate or certificate of temporary residence for an EU citizen),

 • have been resident in the Czech Republic for at least 45 days prior to the Election Day.

If you meet these conditions, you can apply to be entered on the electoral roll for elections to the European Parliament at the municipal office in your place of residence. In municipalities that are divided, you can apply at the Municipality Office of Prague 3, Organization Department (Úřad městské části Praha 3, odbor organizační, Lipanská 7, Praha 3).

icon-red-upozorněni2Attention! If you express your will to vote in the Czech Republic, you cannot vote in your home Member State. The Czech Republic will announce your will to vote in the Czech Republic in the country of your origin, which will remove you from its list for elections to the European Parliament.

 

If you have voted in the European Parliament elections in the Czech Republic in the past, you are already on the electoral roll and you do not have to do anything else.

Application for registration in the voter list

Applications must be submitted in person or in writting. Upon filing the application, voters must provide proof of identify with a valid identity card. The applicant’s municipal office will inform the applicant on the outcome of their application no later than 23 May 2024.

The application in accordance with paragraphs B) and C) above shall include an affidavit in which the applicant states his/her:

 • citizenship,

 • place of residence in the Czech Republic,

 • the address of the electoral district in which he/she been registered as voters for the European Parliamentary Elections thus far (i.e. the electoral district in which he/she voted in the previous European Parliamentary Elections), and

 • a declaration that he/she will vote in the European Parliamentary Elections solely in the Czech Republic.

If you are already registered as a voter for municipal assembly elections in the Czech Republic, then ask the municipal authority to transfer your data from the annex to the voter list for elections to the European Parliament.

If you are not on the electoral roll for municipal elections, you will submit a new application for registration on the electoral roll for elections to the European Parliament.

Both applications are identical, only the reason for their submission is different.

Until when do I have to apply for registration?

You can apply to be entered in the Municipality Office of Prague 3 (Organization Department, Lipanská 7, Praha3) at any time, but at the latest 40 days before Election Day (in person up to April 28, 2024 4 p.m.)

How long will I appear in the voter list?

Once registered in the voter list in the elections to the European Parliament, you will be enrolled there until you yourself request deletion or for as long as you continue to meet all legal conditions. This also means that you cannot vote in the Member State of your citizenship until then.

For example, if you move to another municipality within the Czech Republic, you will automatically be listed in the voter list in the new municipality. But if you leave the Czech Republic completely, you will no longer meet the conditions of residence in the Czech Republic and you will be removed from the register.

If you are interested in voting for candidates in your home Member State again, simply ask the municipal authority to remove you from the voter list.

Is voting compulsory?

No. Voting is not compulsory in the Czech Republic.

Login