Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přeskočit na hlavní obsah

Volby 2022

Volby do zastupitelstva městské části Praha 3 a zastupitelstva hlavního města Prahy se konají ve 2 dnech:

pátek 23. 9. 2022 14—22 h
sobota 24. 9. 2022 8—14 h

Volební okrsky

Informace o počtu a sídle volebních okrsků Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Pro kandidující subjekty

Kandidátní listiny bylo možno podat nejpozději do 19. 7. 2022 do 16 h.

Hlasování do přenosné volební schránky

Volby do Zastupitelstva městské části Praha 3 a Zastupitelstva hl. m. Prahy, které se uskuteční ve dnech 23. a 24. 9. 2022

Voliči, kteří se nemohou dostavit do volební místnosti a chtějí volit, se mohou se žádostmi o přenosnou volební schránku obracet na ÚMČ Praha 3, Kristýnu Adamíčkovou, e-mail: adamickova.kristyna@praha3.cz  nebo na tel.: +420 222 116 221.

V žádosti musí být uvedeno jméno a příjmení voliče, adresa jeho trvalého bydliště (na kterou se pak dva členové volební komise dostaví s přenosnou volební schránkou), datum narození a telefonní kontakt.

Okrsková volební komise v první den voleb žadatele telefonicky kontaktuje a domluví termín návštěvy.

Ve dnech voleb budou žádosti o hlasování do přenosné volební schránky přijímat okrskové volební komise.

Hlasování občanů Evropské unie

Právo volit mají i občané Evropské unie, kteří mají druhý den voleb nejméně 18 let a jsou v den voleb v městské části Praha 3 přihlášeni k trvalému pobytu nebo přechodnému pobytu.

Občana Evropské unie, který chce volit, zapíše na jeho vlastní žádost do dodatku seznamu voličů Úřad městské části Praha 3, odbor organizační:

Kristýna Adamíčková
adamickova.kristyna@praha3.cz
+420 222 116 221

Kateřina Šulcová
sulcova.katerina@praha3.cz
+420 222 116 758

Zápis do dodatku může obecní úřad provést, pokud žadatel splňuje všechny stanovené podmínky pro tento zápis:

  • a) státní občanství jiného členského státu EU,

  • b) dosažení věku 18 let nejpozději ve druhý den voleb,

  • c) povolení k trvalému pobytu nebo potvrzení o přechodném pobytu na území MČ Praha 3 a platný osobní doklad domovského státu (OP, pas).

Podpisy na peticích

Oznámení o počtu podpisů na peticích Oznámení o počtu podpisů na peticích

Staňte se členem okrskové volební komise

Máte-li zájem se voleb zúčastnit jako člen volební komise, vyzkoušet si práci při organizaci voleb a při sčítání hlasů a splňujete-li níže uvedené podmínky, přihlaste se.

Požadavky na člena okrskové volební komise

  • musí být státním občanem České republiky, nebo občanem EU s trvalým pobytem na území ČR, který není kandidátem pro volby do zastupitelstva městské části Praha 3

  • v den složení slibu musí dosáhnout věku nejméně 18 let,

  • musí se zúčastnit všech zasedání komise (úvodní zasedání komisí se uskuteční dne 1. září v podvečerních hodinách).

Odměna člena okrskové volební komise

Celková odměna je stanovena zákonem ve výši 2.600,- Kč (pro předsedu), 2.500,- (pro místopředsedu), 2.200,- (pro člena).

Funkce bude určena losem.

Zájemci budou do komisí jmenováni 24. srpna 2022. Po tomto datu budou přijímáni náhradníci.

Informace a přihlašování

Pro veškeré informace a přihlášení do okrskových volebních komisí kontaktujte Kateřinu Šulcovou na e-mail sulcova.katerina@praha3.cz nebo telefonicky 222 116 758.

Budeme velmi rádi, pokud se do práce v okrskové volební komisi zapojíte i vy! 

Login