Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. (Další informace)

Přeskočit na hlavní obsah

Volby 2021

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se na území České republiky konají ve 2 dnech:

pátek 8. 10. 2021 14—22 h
sobota 9. 10. 2021 8—14 h

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

 

Voličské průkazy

Každý volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, může požádat obecní úřad o vydání voličského průkazu.

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

Volební okrsky

Telefonní spojení do volebních místnostíTelefonní spojení do volebních místností

Oznámení o době a místě konání voleb včetně zařazení jednotlivých adresních míst do volebních okrsků naleznete zde:

Oznámení o době a místě konání voleb Oznámení o době a místě konání voleb

  • Voličské průkazy

  • Hlasování do přenosné volební schránky

Login