Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Na vašem soukromí nám záleží

My, Městská část Praha 3, IČO 00063517, používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. pro zlepšení kvality našich webových stránek a jejich obsahu. Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu.

Přeskočit na hlavní obsah

Volba prezidenta ČR 2023

Volba prezidenta republiky je vyhlášena na 13. a 14. ledna 2023, případné druhé kolo pak 27. a 28. ledna 2023.

Staňte se členem volební komise

Máte-li zájem se volby prezidenta zúčastnit jako člen volební komise, vyzkoušet si práci při organizaci voleb a při sčítání hlasů, přihlaste se.

Požadavky na člena okrskové volební komise:

  • a) musí být státním občanem České republiky,

  • b) v den složení slibu musí dosáhnout věku nejméně 18 let,

  • c) musí se zúčastnit všech zasedání komise (úvodní zasedání komisí dne 21. prosince v podvečerních hodinách; 1. kolo volby; případně 2. kolo volby).

Odměna člena okrskové volební komise:

  • Odměna pro je stanovena zákonem ve výši 3 200,- Kč (pro předsedu), 3 100,- Kč (pro místopředsedu), 2 500,- Kč (pro člena komise). Všichni navíc obdrží stravenky v hodnotě 400,- Kč.

Funkce bude určena losem.

Zájemci budou do komisí jmenováni 15. prosince 2022. Po tomto datu budou přijímáni náhradníci.


Pro veškeré informace a přihlášení do okrskových volebních komisí kontaktujte paní Kateřinu Šulcovou na e-mail sulcova.katerina@praha3.cz nebo telefonicky +420 222 116 758.

Voličské průkazy

Občan městské části Praha 3 může požádat Úřad městské části Praha 3 o vydání voličského průkazu.

Podle § 33 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, může každý volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, požádat obecní úřad o vydání voličského průkazu.

S voličským průkazem může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

3icon-upozorneni1-redVoličské průkazy budou vydávány nejdříve dne 29. prosince 2022.

Volič si může zvolit, zda požaduje vystavení voličského průkazu pro 1. nebo 2. kolo prezidentské volby, nebo pro kola obě.


Volič může požádat o vydání voličského průkazu počínaje dnem vyhlášením voleb, a to:

1. v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky voliče

  • nejpozději do 6. 1. 2023 pro 1. kolo volby (do 20. 1. 2023 pro 2. kolo volby)

  • (ID datové schránky ÚMČ Praha 3 — eqkbt8g);

  • Žádost o vydání voličského průkazu — on-line vyplnění pro podání prostřednictvím datové schránky. Pro využití přímého odeslání prostřednictvím datové schránky budete vyzváni k instalaci rozšíření prohlížeče (FormApps Chrome Extension, FormApps Signing Extension od Software602), rozšíření je dostupné zdarma.

2. osobně

3. písemným podáním formou žádosti opatřeným úředně ověřeným podpisem voliče

  • doručeným nejpozději do 6. 1. 2023 pro 1. kolo volby (do 20. 1. 2023 pro 2. kolo volby) na adresu: Podatelna ÚMČ Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, 130 00 Praha 3.

  • Žádost pro vytištění a vyplnění


3icon-upozorneni1-redPři ztrátě nebo odcizení hlasovacího průkazu nelze vydat duplikát.

Stáhněte si

Žádost o vydání voličského průkazu
09. 11. 2022
128 kB
Login