Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Přeskočit na hlavní obsah

Zápisy dětí z Ukrajiny do 1. třídy a do mateřské školy

nástup od 1. září 2022

3icon-upozorneni1-red Pokud potřebujete nastoupit do jiného ročníku základní školy, postupujte podle informací zde.
 
Zápis do 1. třídy a mateřské školy pro děti z Ukrajiny, které přišly do ČR po 24. 2. 2022 a mají vízum „Strpění“ nebo „Dočasnou ochranu“, se uskuteční 1. června 2022.

Co s sebou k zápisu:

  • doklad totožnosti dítěte, může jím být i doklad v podobě víza nebo podobného dokumentu

  • pro identifikaci spádové školy se dokládá místo (faktického) pobytu (např. nájemní smlouva) nebo alespoň čestné prohlášení vlastníka, že daná osoba je ubytována na daném místě

  • doklad totožnosti zákonné zástupce/rodiče dítěte 

Do mateřské školy navíc potřebujete:

  • potvrzení od lékaře o splnění povinného očkování dítěte dle české legislativy (neplatí pro děti v posledním povinném roce předškolní docházky)


Zápis do 1. třídy základní školy pro děti z Ukrajiny z Prahy 3

Spádovost základních škol 

Každá škola v Praze 3 má svou spádovou oblast, která se skládá z ulic v okolí školy.

V seznamu spádových oblastí najděte ulici a číslo domu, kde dítě na Praze 3 bydlí (pokud v seznamu nejsou u ulic čísla, patří do spádové školy celá ulice) a tím zjistíte, do které školy máte dítě přihlásit.

Školské obvody ZŠ zřizovaných MČ Praha 3


Podávejte přihlášku do této školy. Přihlášku lze podat na kteroukoli školu na území Prahy 3, ale na spádové škole je největší pravděpodobnost, že bude dítě přijato.

Jak probíhá zápis?

V den zápisu (1. 6. 2022) se s dítětem a potřebnými doklady (viz výše) dostavte do školy. Na místě vyplníte a podepíšete žádost o přijetí, kterou vám zajistí škola.

V kolik hodin a jak přesně bude zápis probíhat, si ověřte na stránkách školy, kam se hlásíte. Dle těchto instrukcí si připravte vše potřebné.

Seznam základních škol na Praze 3


Zápis do mateřských škol pro děti z Ukrajiny z Prahy 3

Spádovost mateřských škol 

Všechny mateřské školy mají ve svém spádu celou Prahu 3, tedy všechny ulice na jejím území. Můžete si vybrat tedy kteroukoli mateřskou školu v Praze 3. Počet přihlášek můžete podat více, umístění dítěte pak proběhne tam, kde bude volné místo.

Jak bude zápis probíhat?

Přihláška

Do mateřských škol probíhá zápis přes aplikaci Zápis do MŠ. V té vyplníte potřebné údaje přes online formulář a přihláška vám přijde ve formě PDF do emailu. Tu si vytiskněte a odneste potvrdit k lékaři. Zápisová aplikace bude otevřena pro generování přihlášek od 23. května. 
Pokud nemáte možnost vytištění přihlášky, mateřská škola vám ji v den zápisu vytiskne a vy ji vyplníte na místě. V den zápisu musíte mít sebou lékařské potvrzení, které vám vydá lékař předem.

V den zápisu se s přihláškou, s dítětem a s potřebnými doklady (viz výše) dostavte do vybrané mateřské školy.
 
V kolik hodin a jak přesně bude zápis probíhat, si ověřte na stránkách školy, kam se hlásíte. Dle těchto instrukcí si připravte potřebné doklady, případně si budete moci rezervovat konkrétní hodinu zápisu.

Seznam mateřských škol Prahy 3

 
V případě potřeby můžete volat na infolinku Prahy 3 pro občany z Ukrajiny s bydlištěm na Praze 3

Infolinka +420 771 235 987

Provozní doba všední dny 
v době od 9 do 12 a od 13 do 16 je linka obsluhována v českém jazyce
v době od 14 do 16 je linka obsluhována v ukrajinštině

Případně můžete využít emailovou infolinku: ua@praha3.cz


 

  • відвідування з  1 вересня 2022 р.

3icon-upozorneni1-red Інформацію про те, як  записати дитину в інший клас початкової школи, знайдете по посиланню.

зарахування (zápis) до 1-го класу та в дитячий садок дітей з України, які приїхали в Чеську Республіку після 24.2.2022 року та мають візу толерантності (Strpění) або тимчасового захисту (Dočasnа ochranа), відбуватиметься 1. 6. 2022 р.

Що потрібно взяти з собою:

  • документ, що є посвідченням особи дитини — це може бути і документ у формі візи або аналогічний,

  • для підтвердження теріторіальної належності до школи (spádové školy) потрібно довести місце (фактичного) проживання (наприклад, договір оренди житла) або хоча б заяву (čestné prohlášení) власника житла, що ця особа проживає на вказаній адресі. 

  • посвідчення особи законного представника / батька (матері) дитини 

Для реєстрації у дитячий садок, крім цього, потрібно мати

  • видану лікарем довідку про відповідність обов'язкових щеплень  дитини вимогам чеського законодавства  (це не стосується дітей, які повинні обов'язково відвідувати старшу групу дошкільного закладу останній рік перед школою)


Зарахування (zápis) до 1-го класу початкової школи дітей з України, що живуть у Празі — 3

Територіальна належність до початкових шкіл ("spádovost")

До кожної школи у Празі -3 належить відповідна визначена територія, що складається з вулиць поблизу школи.

У списку належної до конкретної школи території (spádových oblastí) знайдете вулиці та номери будинків у Празі 3, з яких приймають дітей у школу (якщо в списку біля назви вулиці немає номерів будинків, то до території школи належить ціла вулиця), і таким чином дізнаєтесь, в яку школу записати дитину.

Посилання на територіальну належність до шкіл

Подавайте заяву у цю школу. Заяву можна подавати у будь-яку школу в районі Прага-3, але в школі, під яку спадає ваша адреса,  існує найбільша вірогідність,  що дитину приймуть. 

Як проходить зарахування (“zápis“)?

В день запису в школу (1.6.2022 р.) прийдіть разом з дитиною у школу, взявши з собою потрібні документи  (див. вище). На місці заповните та підпишете заяву про зарахування, яку отримаєте в школі.

О котрій годині та як  буде проходити процес зарахування, перевірте на сайті школи, яку ви обрали. Відповідно до цієї інструкції підготуйте все необхідне.

Список початкових шкіл в районі Прага 3


Зарахування до дитсадків дітей з України, що живуть у Празі — 3

Територіальна належність до дитячих садків ("spádovost")

Усі дитсадки приймають дітей, які мешкають на будь-якій адресі в районі  Прага-3, тобто до всіх дитсадків належать всі вулиці в цьому районі. Можете обрати будь-який дитячий садок у Празі-3.  Можете подати декілька заяв, дитину приймуть у той дитсадок, де буде вільне місце.

Як проходить зарахування (“zápis”)

Заява

зарахування у дитсадки відбувається через додаток “Zápis do MŠ“. Там потрібно заповнити вказану інформацію в онлайн формулярі, і заяву вам надішлють у форматі PDF на адресу електронної пошти. Заяву потрібно надрукувати й віднести до лікаря для підтвердження. Додаток для приймання заяв працюватиме з 23 травня. 
Якщо у вас немає можливості надрукувати заяву, дитсадок вам її надрукує в день приймання й ви заповните її на місці. Ідучи записуватися в дитсадок, ви повинні мати  довідку від лікаря ("lékařské potvrzení"), яку лікар видасть вам наперед.

В зазначений день приймання прийдіть у обраний дитячий садок з дитиною, взявши з собою заяву та потрібні документи — див. вище. 

О котрій годині та як буде проходити процес запису, перевірте на сайті школи, яку ви обрали. Відповідно до даних там вказівок підготуйте все необхідне

Список дитячих садків в районі Прага-3

При необхідності можете зателефонувати на інфолінію району Прага-3 для громадян України, що мешкають в Празі-3.

Інфолінія: +420 771 235 987
Лінія працює в будні дні.  
З 9 до 12  та  з 13 до 16 год лінію обслуговують оператори на чеській мові.
З 14  до 16 год лінію обслуговують оператори на українській мові.
Можете також користуватися інфолінією за допомогою ел. пошти: ua@praha3.cz

Sdílet:

Dagmar Novotná Ouřadová

19. 05. 2022

Výpis všech článků

Další informace pro rodiče dětí z ukrajiny

zapis-do-prvnich-trid-ilustracni

Informace pro rodiče dětí z Ukrajiny ke školám a adaptačním skupinám 

19. 05. 2022
Login