Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Na vašem soukromí nám záleží

My, Městská část Praha 3, IČO 00063517, používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. pro zlepšení kvality našich webových stránek a jejich obsahu. Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu.

Přeskočit na hlavní obsah

Přehled mateřských škol Prahy 3 (2024)

Zápisy pro školní rok 2024/25 proběhnou letos na mateřských školách zřizovaných MČ Praha 3 ve dnech 6. a 7. května.

3icon-upozorneni1-redDěti s českým občanstvím a děti cizinci s trvalým pobytem v ČR mají ve standardním zápisu do mateřských škol přednostní místa. Tento zápis se uskuteční na Praze 3 v již avizovaných termínech

6. a 7. května 2024.

 

Důležité informace o tom, jak při zápisu postupovat, se dozvíte zde

Stručný přehled mateřských škol Prahy 3

Městská část Praha 3 bude pro školní rok 2024/25 otevírat dvě nové školky, bližší informace získáte v mateřské škole, pod kterou spadají. Zápisy do těchto školek proběhnou v řádném termínu 6. a 7. května 2024.

 

Lesní mateřská škola (detašované pracoviště MŠ Milíčův dům)

 • kapacita 18 dětí


MŠ Vackov (detašované pracoviště MŠ U Veverek)

 • kapacita 50 dětí

 • program Začít spolu


Bližší informace budou upřesněny.

Mateřská škola Buková

Mateřská škola U Veverek

Mateřská škola Jeseniova 4,6

Mateřská škola U Zásobní zahrady

Mateřská škola Libická

Mateřská škola Vozová

Mateřská škola Milíčův dům

Waldorfská mateřská škola

Mateřská škola Na Balkáně

Mateřská škola Žerotínova

Mateřská škola Na Vrcholu

Základní a mateřská škola Jaroslava Seiferta

Mateřinka Perunka

Základní a mateřská škola Jarov

Mateřská škola Pražačka

Nám. Jiřího z Lobkovic

Mateřská škola Roháčova

Mateřská škola Třebešín

Mateřská škola Sudoměřská

 

Podrobný přehled škol

informace o stravování, asistentech ve výuce, nastavení práce se žáky s SVP, odkazy na výroční zprávy aj.


MŠ Buková (odloučené pracoviště MŠ Na Vrcholu)

 • Adresa školy: Buková 26/2518, Praha 3

 • Webové stránky: bukova.msnavrcholu.cz  external link icon black

 • Den otevřených dveří: 17. 4. 2024 v 15 a v 16 h

 • Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí: v průběhu června

 • Provozní doba: 7.00—17.30 h

 • Charakteristika, specifika: věkově smíšené třídy, 1 třída pro dvouleté děti, 1 třída s montessori vzdělávacím programem, zahrada vybavená herními prvky, zapojování asistenta, prožitkové učení, interaktivní tabule, mezigenerační setkávání, otevřená školka - hrací odpoledne pro děti od 2 let

 • Vybavení a zázemí: moderní budova se 4 třídami a vlastním sociálním zázemím, třídy vybaveny novými hračkami, pomůckami, interaktivní tabulí, na zahradě pískoviště a herní prvky, fotbalové hřiště a malá stezka bosou nohou

 • Využívané prostory mimo areál školy: Malešický les a sad Třešňovka na vycházky

 • Třídy věkově smíšené, či homogenní: smíšené 3 třídy a jedna pouze pro dvouleté děti.

 • Průměrný počet dětí ve třídě: 25 dětí, třída dvouletých 20

 • Předpokládaný počet přijímaných dětí (uvedené počty jsou předběžné — závisí na počtu dětí s odkladem): 20 dětí, které k 31. 8. dovršily 2 roky, 20 dětí starších 3 let, z toho 10 do montessori třídy

 • Přijímání dětí, které dovrší 3 roky na podzim: Ano, pokud je volná kapacita.

 • "Školkovné" (uvedená výše úhrady je orientační platná pro rok 2023/2024, každý rok se mění — aktualizuje dle skutečných nákladů): 1200,- Kč/měsíc

 • Společné akce pro rodiče s dětmi: lampionový průvod, tvořivá odpoledne s rodiči — dýňování, vánoční setkávání s tradicemi, velikonoční stezka,piknik v blízkém lese, přednášky pro rodiče

 • Zájmové aktivity: návštěvy divadla, výstav, plavání, keramika, dramatika, angličtina, Malá technická univerzita pro předškoláky

 • Práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami: Podle potřeb dítěte, spolupracujeme s odborníky, zajišťujeme asistenta pedagoga.

 • Ostatní: Čtecí babičky, kompostér — děti se učí třídit odpad, projektové dny.


MŠ Jeseniova

jeseniova 4,6

 • Adresa školy: Jeseniova 4,6/1680, Praha 3

 • Webová stránka: msjeseniova4.cz  external link icon black

 • Den otevřených dveří: v první polovině dubna

 • Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí: v první polovině dubna

 • Provozní doba: 7.00—17.00 h

 • Charakteristika, specifika: MŠ s vlastní zahradou, saunou a tělocvičnou, široká nabídka kroužků a aktivit (angličtina plavání, keramika, divadla, fotbal).

 • Vybavení a zázemí: moderně a účelně vybavená MŠ s vlastní zahradou, saunou a tělocvičnou

 • Třídy věkově smíšené, či homogenní: smíšené pro děti ve věku 3—5 let, homogenní pro 5—6 let

 • Průměrný počet dětí ve třídě: maximálně 25 dětí

 • Předpokládaný počet přijímaných dětí (uvedené počty jsou předběžné — závisí na počtu dětí s odkladem): 45

 • Přijímání dětí, které dovrší 3 roky na podzim: Ano, pokud je volná kapacita.

 • “Školkovné” (uvedená výše úhrady je orientační platná pro rok 2023/2024, každý rok se mění — aktualizuje dle skutečných nákladů): 800 Kč/měsíc

 • Společné akce pro rodiče s dětmi: společná setkání při vánočních besídkách a akcích na školní zahradě

 • Zájmové aktivity/kroužky: Kroužky — pohybový (fotbal) a taneční kroužek, keramika, výuka angličtiny — vše je vedené externisty. Saunování probíhá v rámci programu v MŠ. Aktivity 3 návštěvy divadla, koncerty, karneval, mikulášská nadílka, vánoční besídky, výlety.

 • Práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami: Nemáme speciální pedagogy ani asistenty.


MŠ Libická

libická

 • Adresa školy: Libická 4/2271, Praha 3

 • Webová stránka: mslibicka.cz  external link icon black

 • Den otevřených dveří: 18. 4. 2024 9—11 h 

 • Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí: začátek června

 • Provozní doba: 6.30—17.30 h

 • Charakteristika, specifika: MŠ s vlastní velkou zahradou a širokou nabídkou kroužků: angličtina, keramika, kung-fu

 • Vybavení a zázemí: vlastní zahrada, herny, nově zrekonstruované umývárny

 • Třídy věkově smíšené, či homogenní: homogenní

 • Využívané prostory mimo areál školy: využívání zahradního areálu mateřské školy, návštěvy ZŠ, solná jeskyně

 • Průměrný počet dětí ve třídě: maximálně 25 dětí

 • Předpokládaný počet přijímaných dětí (uvedené počty jsou předběžné — závisí na počtu dětí s odkladem): 45

 • Přijímání dětí, které dovrší 3 roky na podzim: Ano, pokud je volná kapacita.

 • “Školkovné” (uvedená výše úhrady je orientační platná pro rok 2023/2024, každý rok se mění — aktualizuje dle skutečných nákladů): 930 Kč/měsíc

 • Společné akce pro rodiče s dětmi: výlety, besídky, fotografování

 • Zájmové aktivity/kroužky: kroužky — keramika, kung-fu, angličtina; aktivity — návštěva divadel

 • Práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami: Nemáme speciální program ani asistenty.


MŠ Milíčův dům

milíčův dům

 • Adresa školy: Sauerova 2/1836

 • Webové stránky: milicuvdum.cz  external link icon black

 • Den otevřených dveří: Lze se individuálně domluvit na termínu prohlídky.

 • Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí: V červnu, přesné informace dostanou rodiče přijatých dětí..

 • Provozní doba: 7.00—17.00 h

 • Charakteristika, specifika: MŠ rodinného charakteru se zahradou a menšími třídami, vzájemné setkávání se dětí z běžných tříd a dětí ze speciálních tříd

 • Vybavení a zázemí: Krásná velká zahrada pod Parukářkou. Stravování probíhá ve spolupráci s ŠJ Chelčického. Školka má vlastní tělocvičnu, 2 běžné třídy a 2 třídy se sníženým počtem dětí pro individuální přístup a vyrovnání vývoje dítěte.

 • Využívané prostory mimo areál školy: hřiště v okolí školky, park Parukářka, příležitostně delší výlety

 • Třídy věkově smíšené, či homogenní: smíšené

 • Průměrný počet dětí ve třídě: běžné třídy max 22—24 dětí v závislosti na integraci dětí se SVP, speciální třídy max. 11

 • Předpokládaný počet přijímaných dětí (uvedené počty jsou předběžné — závisí na počtu dětí s odkladem): běžné třídy cca 15; třídy se sníženým počtem dětí asi 7

 • Přijímání dětí, které dovrší 3 roky na podzim: Ne.

 • "Školkovné" (uvedená výše úhrady je orientační platná pro rok 2023/2024, každý rok se mění — aktualizuje dle skutečných nákladů): 950 Kč/měsíc

 • Společné akce pro rodiče s dětmi: zejména v prostorách MŠ (táborák, vánoční setkání, jarní setkání, pasování předškoláků,...), ojediněle i mimo MŠ (lampionový průvod)

 • Zájmové kroužky a aktivity: Dle volby a zájmu rodičů vybíráme cca 2 kroužky (letos keramika a vědecký kroužek). Aktivity — na jaře plavání, divadla v MŠ.

 • Práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami: MŠ má speciální třídy. Děti ze spec. tříd v případě možnosti a vyrovnání vývoje přechází v dalších letech do běžné třídy (s podporou asistenta pedagoga). MŠ má speciální pedagogy a asistenty pedagoga. MŠ není bezbariérová a několikrát denně musí děti chodit po schodech (přechody na svačinu, oběd, do šatny, do tělocvičny).


MŠ Na Balkáně

na balkáně

 • Adresa školy: Na Balkáně 74/2590

 • Webové stránky: msnabalkane.cz  external link icon black

 • Den otevřených dveří: čtvrtek 4. 4. a 18. 4. 2024 vždy od 16 h.

 • Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí: začátek června

 • Provozní doba: 7.00—17.00 h

 • Charakteristika, specifika: Škola nabízí harmonické prostředí s dostatečným množstvím podnětů, zohledňuje individuální potřeby dětí. Dbá na zajištění bezpečnosti dětí a podporuje zdravý životní styl. Nabízí zájmovou výuku angličtiny, využívání interaktivních tabulí ve třídách a spolupracuje se ZŠ Chmelnice.

 • Vybavení a zázemí: MŠ má 4 třídy dobře vybavené hračkami a didaktickými pomůckami. Má vlastní školní kuchyni a jídelnu s certifikátem Zdravá školní jídelna. K budově přiléhá rozlehlá zahrada s průlezkami, pískovišti a sportovními multifunkčními plochami.

 • Využívané prostory mimo areál školy: využívání okolní přírody v lesoparku Pražačka a vrchu Vítkov

 • Třídy věkově smíšené, či homogenní: čtyři třídy, věkově smíšené, s možností umístit sourozence společně v jedné třídě

 • Průměrný počet dětí ve třídě: 25 dětí

 • Předpokládaný počet přijímaných dětí (uvedené počty jsou předběžné — závisí na počtu dětí s odkladem): 37

 • Přijímání dětí, které dovrší 3 roky na podzim: Ano, pokud je volná kapacita a pokud dítě dovrší 3 roky do 31. 12. 2023.

 • "Školkovné" (uvedená výše úhrady je orientační platná pro rok 2023/2024, každý rok se mění — aktualizuje dle skutečných nákladů): 950 Kč/měsíc

 • Společné akce pro rodiče s dětmi: Mezi společné akce s rodiči patří výtvarné dílny, vánoční posezení, táborák na školní zahradě a pasování na školáky v rámci zahradní slavnosti.

 • Zájmové aktivity: Pro děti starší 4 let nabízíme nadstandardní výuku angličtiny, kterou vedou externisté z jazykové školy. Dalšími aktivitami jsou divadla v MŠ, mikulášská nadílka, oslava Vánoc a Velikonoc, školní fotografování, celodenní výlety do přírody. Na školní zahradě pálení čarodějnic a zahradní slavnost s pasováním dětí na školáky.

 • Práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami: Nemáme speciální pedagogy ani asistenty, MŠ není bezbariérová.

 • Ostatní: Spolupracujeme se ZŠ Chmelnice, návštěva 1. třídy a bývalých kamarádů z MŠ. Spolupracujeme se Základní uměleckou školou Učňovská při výběru talentů a společných koncertů. Školu navštěvuje foniatr a spolupracujeme s logopedem.


MŠ Na Vrcholu

na vrcholu

 • Adresa školy: Na Vrcholu 1955/1a, Praha 3

 • Webové stránky: msnavrcholu.cz  external link icon black

 • Den otevřených dveří: 16. 4. 2024v 15 a v 16 h

 • Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí: v průběhu června

 • Provozní doba: 7.00—17.30 h

 • Charakteristika, specifika: věkově smíšené třídy, rodinné prostředí, vlastní zahrada, zapojování asistenta do výuky, individuální přístup, polytechnické činnosti, prožitkové učení, mezigenerační setkávání, otevřená školka - hrací odpoledne pro děti od 2 let

 • Vybavení a zázemí: MŠ má 4 třídy, každá s vlastní šatnou, sociálním zázemím a terasou. V každém křídle se nachází atrium, které slouží jako otevřená herna. 1. podlaží je využíváno jako ložnice či tělocvična. Na hraní dětem slouží také prostorná zahrada s třemi pískovišti, prolézačkami, houpačkami a malým fotbalovým hřištěm.

 • Využívané prostory mimo areál školy: hřiště v okolí školky, hlavně Balkán, park Židovské pece, příležitostně delší výlety

 • Třídy věkově smíšené, či homogenní: všechny 4 třídy smíšené

 • Průměrný počet dětí ve třídě: 25

 • Předpokládaný počet přijímaných dětí (uvedené počty jsou předběžné — závisí na počtu dětí s odkladem): 25

 • Přijímání dětí, které dovrší 3 roky na podzim: Ano, pokud je volná kapacita.

 • "Školkovné" (uvedená výše úhrady je orientační platná pro rok 2023/2024, každý rok se mění — aktualizuje dle skutečných nákladů): 1200 Kč/měsíc

 • Společné akce pro rodiče s dětmi: zahradní slavnost, tvořivá odpoledne s rodiči, lampionový průvod, besídky, odborné besedy pro rodiče

 • Aktivity: divadla, koncerty, výstavy, plavání, keramika, angličtina, Malá technická univerzita pro předškoláky

 • Práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami: Podle potřeb dítěte, spolupracujeme s odborníky.

 • Ostatní: Spolupráce s DPS Habrová, známka Mezigeneračně, čtecí babičky, kompostování, čtverečková zahrádka.


MŠ Perunka (odloučené pracoviště ZŠ a MŠ nám. J. z Lobkovic)

perunova

 • Adresa školy: ul. Perunova 975/6

 • Webové stránky: materinka.perunka.cz  external link icon black

 • Den otevřených dveří: 15.—26. dubna individuální prohlídky mateřinky bez domluvy, prostě přijďte :-). Na webu naleznete fotogalerie aktivit, které běžně pořádáme a více informací.

 • Odkaz na on-line prezentaci školky: ZDE  external link icon black

 • Provozní doba: 7.00—17.00 h

 • Charakteristika, specifika: Jsme přátelská školka k dětem i rodičům, časté konzultace, tripartitní schůzky. Nejstarší děti u nás nespí, ale mají tzv. předškolu - rozvoj všech pregramotností. Často pořádáme výlety, máme nově vybavené třídy.

 • Vybavení a zázemí: Všechny prostory jsou světlé, vybavení nové. V každé třídě funkční kuchyňka s tekoucí vodou i ponk pro ruční práce, domeček s obchůdkem... Máme keramickou dílnu, několik různých tělocvičen, horolezeckou stěnu, bezpečný vnitroblok s herními prvky.

 • Využívané prostory mimo areál školy: Tělocvičny ZŠ, hřiště Sobotecká a U Vodárny. Rádi a často jezdíme na výlety mimo Prahu, či alespoň do pražských lesoparků.

 • Třídy věkově smíšené, či homogenní: Smíšené, pro děti je to přirozenější prostředí. Děti nadané pracují na projektech s předškoláky, pomalejší děti mají úkoly, které dokážou splnit a mají ze sebe radost.

 • Průměrný počet dětí ve třídě: 24 zapsaných, přítomných 15—22, dle aktuální nemocnosti

 • Předpokládaný počet přijímaných dětí (uvedené počty jsou předběžné — závisí na počtu dětí s odkladem): Asi 40, záleží na množství odkladů školní docházky.

 • Přijímání dětí, které dovrší 3 roky na podzim: Ano, ale musí být na docházku do mateřské školy zralé. Doporučujeme konzultaci s učitelkou při návštěvě mateřinky.

 • "Školkovné" (uvedená výše úhrady je orientační platná pro rok 2023/2024, každý rok se mění — aktualizuje dle skutečných nákladů): 900 Kč/měsíc

 • Společné akce pro rodiče s dětmi: adaptace, setkání s rodiči maličkých při jakémkoliv výchovném problému, tripartitní setkání s předškoláky před vstupem do ZŠ, tvořivé dílničky, Drakiáda, hledání kešek, Svatomartinský průvod, Vánoční besídky, vzdělávací přednášky pro rodiče... (jen ochutnávka akcí od září do prosince)

 • Zájmové aktivity: Kromě každodenní práce s dětmi pořádáme celodenní a polodenní výlety, koncerty, divadla a další.

 • Práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami: Dle hodnocení PPP — nadstandardně. Máme vlastní speciální pedagogy, asistenty. Určitě konzultujte předem, jaké jsou potřeby Vašeho děťátka a naše možnosti. MŠ není bezbariérová.

 • Ostatní: V mateřince Perunce nám záleží hlavně na individuálním rozvoji kompetencí každého dítěte tak, abychom položili pevné základy pro jeho budoucí harmonický rozvoj. A to jak v základní škole, tak v životě. V souladu s trendy současné pedagogiky se zaměřujeme na rozvoj funkčních gramotností. Předmatematické, předčtenářské, sociální, přírodovědné a polytechnické.


MŠ Pražačka

pražačka

 • Adresa školy: Za Žižkovskou vozovnou 17/1700

 • Webové stránky: msprazacka.cz  external link icon black

 • Den otevřených dveří: 4. 4. a 16. 4. 2024 vždy od 16:30 do 17:30 h nebo formou virtuální prohlídky

 • Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí: 18. 6. 2024 od 16:30 do 17:30 h.   

 • Odkaz na on-line prezentaci školky: ZDE  external link icon black

 • Provozní doba: 7.00—17.30 h

 • Charakteristika, specifika: Rozšířená estetická a ekologická výchova, naplňování potřeb a rozvíjení vloh dítěte v příjemném klima školky, snažíme se o úzké propojení prostředí školky a rodiny, jsme také zapojeni do projektu RECYKLOHRANÍ, do projektu MČ Praha 3 "Záhony do škol", dále do projektu Se Sokolem do života a pyšníme se certifikátem "Zdravá školní jídelna".

 • Vybavení a zázemí: MŠ má 6 tříd, samostatné jídelny, kuchyň se zázemím, a také vlastní tělocvičnu a keramickou dílnu. K dispozici jsou dvě zahrady a venkovní sklady hraček a dětská WC s umývárnami přístupnými z obou zahrad. Všechny prostory jsou komfortní, příjemné, dostatečně světlé, moderně a funkčně vybavené, s vysokou estetickou hodnotou.

 • Využívané prostory mimo areál školy: Venkovní sportovní hřiště ZŠ Pražačka, sousední bazén k předplavecké výchově předškoláků, lesopark v blízkosti MŠ

 • Třídy věkově smíšené, či homogenní: Preferujeme třídy homogenní, kdy třídní kolektivy procházejí školou bez výrazných proměn po celé tři roky docházky a mají tak možnost navázat první stálé sociální vztahy a přátelství.

 • Průměrný počet dětí ve třídě: 5 tříd má kapacitu 26 dětí, 1 třída 24 dětí

 • Předpokládaný počet přijímaných dětí (uvedené počty jsou předběžné 3 závisí na počtu dětí s odkladem): 52—60, s ohledem na děti s odkladem školní docházky, které zůstanou v MŠ

 • Přijímání dětí, které dovrší 3 roky na podzim: Budova MŠ Pražačka je pro děti pod 3 roky stavebně a provozně zcela nevhodná. Jen výjimečně jsou při zápisu přijímány děti s datem narození v září a říjnu.

 • "Školkovné" (uvedená výše úhrady je orientační platná pro rok 2022/2023, každý rok se mění — aktualizuje dle skutečných nákladů): cca 1060 Kč/měsíc

 • Společné akce pro rodiče s dětmi: Již po několik let velmi oblíbené podzimní akce na zahradě — Bramboriáda a Svatomartinský lampionový průvod, dále keramické dílny, adventní dílny, vánoční posezení, jarní sportovní odpoledne, velikonoční akce s rodiči "Vajíčkobraní" nebo opékání špekáčků na zahradách MŠ. Své vzpomínkové akce zde pořádají i rodiče s dětmi, kteří již od nás odešli do ZŠ.

 • Zájmové aktivity: Kroužek seznamování s angličtinou, vedený externí lektorkou, předplavecká výuka v bazénu Sportovního areálu Pražačka. Další aktivity: desetidenní školka v přírodě, dále využití nabídky programů pro MŠ (např. ZOO, Planetárium, Divadlo GONG atd.). Mnoho programů je organizováno přímo v MŠ: divadelní a hudební představení, seznamování s živočichy atd., viz na webu MŠ: akce v MŠ.

 • Práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami: Vlastní speciální pedagogy ani asistenty pedagoga či osobní asistenty dítěte MŠ nemá, těmto dětem doporučujeme péči, která je zajištěna např. odborníky v MŠ Milíčův dům. MŠ není bezbariérová. Zajišťujeme péči pro děti s odlišným mateřským jazykem — pro děti v povinném ročníku předškolního vzdělávání a podporu poskytujeme i pro rozvoj dětí s využitím metody Feursteinovo instrumentální obohacování. Tyto aktivity zajišťují kvalifikované učitelky MŠ.

 • Ostatní: Snažíme se o zajištění příjemného a vstřícného klima ve školce, a to pro děti a jejich individuální potřeby, i pro jejich rodiče při společné komunikaci. Naším cílem je všestranný rozvoj dítěte a naší odměnou radost z každého pokroku, který zde šťastné a spokojené dítě učiní.


MŠ Roháčova (odloučené pracoviště ZŠ a MŠ Chelčického)

 • Adresa školy: Roháčova 38a/535

 • Webové stránky: www.zschelcickeho.cz  external link icon black

 • Den otevřených dveří: úterý 2. 4. 2024 od 15 do 17 h nebo individuální prohlídka po předchozí dohodě s vedením MŠ

 • Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí: v průběhu června — o přesném termínu budou rodiče informováni u zápisu

 • Provozní doba: 6.30—17.00 h

 • Charakteristika, specifika: Mateřská škola je určená pro dvouleté i tříleté děti. Každá ze tříd má k dispozici celé patro budovy, školka disponuje prostornou zahradou.

 • Vybavení a zázemí: Každá ze tříd MŠ má k dispozici celé patro budovy, tj. šatnu, třídu, hernu, ložnici, výdejnu jídla a sociální zařízení. Venku děti využívají prostornou zahradu se dvěma pískovišti a řadou herních prvků.

 • Využívané prostory mimo areál školy: Ne.

 • Třídy věkově smíšené, či homogenní: dvě homogenní třídy

 • Průměrný počet dětí ve třídě: 22

 • Předpokládaný počet přijímaných dětí (uvedené počty jsou předběžné — závisí na počtu dětí s odkladem): cca 30 (společně s MŠ Žerotínova)

 • Přijímání dětí, které dovrší 3 roky na podzim: MŠ je určena a vybavena pro 2—3leté děti.

 • "Školkovné" (uvedená výše úhrady je orientační platná pro rok 2023/2024, každý rok se mění — aktualizuje dle skutečných nákladů): 950 Kč/měsíc

 • Společné akce pro rodiče s dětmi: Pořádáme společné tematické výtvarné dílničky v prostoru jednotlivých tříd.

 • Zájmové aktivity: Vzhledem k věku dětí tyto nadstandardní aktivity neorganizujeme.

 • Práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami: Pro dítě se SVP jsme schopni zajistit asistenta pedagoga.

 • Ostatní: Do MŠ Roháčova jsou přijímány pouze 2—3leté děti.


MŠ Sudoměřská

sudoměřská

 • Adresa školy: Sudoměřská 54/1137

 • Webové stránky: ms-sudomerska.cz  external link icon black

 • Den otevřených dveří: 13. 3. 2024 v 9, 10 a 11 h, v 15 a 16 h

 • Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí: v průběhu června

 • Odkaz na online prezentaci školky: ZDE  external link icon black

 • Provozní doba: 7.00—17.30 h

 • Charakteristika, specifika: Jsme přátelská mateřská škola s kvalitním zázemím, vlastní kuchyní a zkušeným pedagogickým sborem. Škola nabízí klidné prostředí pro 3 třídy a výběrové kroužky pro děti (AJ, keramika, pohybové hry).

 • Vybavení a zázemí: dvě zahrady, keramická dílna s kruhem a pecí, čističky vzduchu

 • Využívané prostory mimo areál školy: návštěva předškoláků v ZŠ Chelčického

 • Třídy věkově smíšené, či homogenní: smíšené třídy u mladších dětí, předškoláci v homogenní třídě

 • Průměrný počet dětí ve třídě: 25

 • Předpokládaný počet přijímaných dětí (uvedené počty jsou předběžné — závisí na počtu dětí s odkladem): 25

 • Přijímání dětí, které dovrší 3 roky na podzim: Ne.

 • "Školkovné" (uvedená výše úhrady je orientační platná pro rok 2023/2024, každý rok se mění — aktualizuje dle skutečných nákladů): 1100 Kč/měsíc

 • Společné akce pro rodiče s dětmi: jarní a podzimní slavnost, rozloučení s předškoláky

 • Zájmové aktivity: Kroužky: angličtina, keramika, sportovní hry, aerobic. Aktivity: divadla, výstavy, velikonoční a vánoční jarmarky.

 • Práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami: Asistenta pedagoga nemáme.

 • Ostatní: Děti, které jdou následující rok do ZŠ, tráví čas odpočinku klidovými nebo zájmovými činnostmi.


MŠ U Veverek

jeseniova 204

 • Adresa školy: Jeseniova 204/2686

 • Webové stránky: msuveverek.cz  external link icon black

 • Den otevřených dveří: 21. 3. 2024 od 13 do 16:30 h, 4. 4. 2024 od 13 do 16:30 h

 • Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí: v průběhu června

 • Odkaz na online prezentaci školky: Fotogalerie  external link icon black, Virtuální prohlídka MŠ  external link icon black

 • Provozní doba: 7.00—17.30 h

 • Charakteristika, specifika: MŠ U Veverek je moderní mateřskou školou, která je obklopena rozlehlou zahradou a vlastní solnou jeskyní, která je využívána i jinými školkami z okolí. Cílem MŠ je zapojit děti do zdravějšího životního stylu a vytvořit v dětech vztah k přírodě. Zakládáme si na přátelské atmosféře a spolupráci s rodinou.

 • Vybavení a zázemí: MŠ U Veverek je čtyřtřídní moderně vybavená školka s velkou zahradou s různými herními prvky, ale i pěstebními stolky a terasami, které jsou v teplých měsících využívány jako "venkovní učebny". Nově je zřízena i učebna pro výuku AJ a pro výuku dětí s OMJ. Každá třída má hernu, sociální zařízení a jídelnu. Děti tak nikam nemusí přecházet.

 • Využívané prostory mimo areál školy: V rámci výuky plavání navštěvují předškolní děti plavecký areál Pražačka. V rámci přípravy na základní školu s dětmi navštěvujeme ZŠ Chmelnice a ZŠ Pražačka.
  Třídy věkově smíšené, či homogenní: homogenní

 • Průměrný počet dětí ve třídě: 28

 • Předpokládaný počet přijímaných dětí (uvedené počty jsou předběžné — závisí na počtu dětí s odkladem): 22

 • Přijímání dětí, které dovrší 3 roky na podzim: Ano, pokud je volná kapacita.

 • "Školkovné" (uvedená výše úhrady je orientační platná pro rok 2023/2024, každý rok se mění — aktualizuje dle skutečných nákladů): 1 220 Kč/měsíc

 • Společné akce pro rodiče s dětmi: Pravidelně zajišťujeme akce pro rodiče s dětmi. Pořádáme besídky, tématické dílničky, táborák.

 • Zájmové aktivity: Ze zájmových aktivit zajišťujeme plavání pro předškoláky. Pro dětí pořádáme mnoho zajímavých aktivit jako jsou častá divadelní představení, výlety, školka v přírodě, přespání ve školce, návštěva dopravního hřiště, tematické oslavy atd.

 • Práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami: Naše MŠ nemá vlastní speciální pedagogy. Respektujeme individuální možnosti a potřeby každého dítěte. Věnujeme se vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem.

 • Ostatní: Inspirací k názvu naší MŠ byly čiperné veverky, které žijí na naší zahradě a děti je rády pozorují. Filozofie naší MŠ vychází ze snahy rozvinout u dětí zájem o přírodu s touhou ji poznávat, potřebou v ní pobývat a aktivně ji ochraňovat. Vedeme děti k úctě k životu, přírodě a zdravému životnímu stylu. Usilujeme o rozvoj samostatných a zdravě sebevědomých dětí cestou přirozené výchovy. Naším cílem je přiblížit se životu ve „velké rodině‘‘, která žije pod jednou střechou v přátelství, porozumění, komunikaci, vzájemné empatii, spolupráci a pomoci. Budujeme základy celoživotního vzdělávání všem dětem s ohledem na jejich možnosti, zájmy a potřeby, a to vše ve spolupráci s rodiči.


MŠ U Zásobní zahrady

u zásobní zahrady

 • Adresa školy: U Zásobní zahrady 6/2697

 • Webové stránky: zasobnizahrada.cz  external link icon black

 • Den otevřených dveří: individuální setkání v mateřské škole po předchozí domluvě s vedením školy

 • Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí: v průběhu června

 • Odkaz na on-line prezentaci školky: ZDE  external link icon black

 • Provozní doba: 7.00—17.00 h

 • Charakteristika, specifika: Prostorná moderní mateřská škola v blízkosti parku Parukářka, Zdravá školní jídelna, úzká spolupráce rodiny a školy, přátelské klima podporující individuální rozvoj dítěte.

 • Vybavení a zázemí: školní zahrada s herními prvky (rekonstrukce zahrady jaro 2023), vybavené prostorné třídy, herní koutky, keramická pec

 • Využívané prostory mimo areál školy: Bazén Pražačka — v rámci zájmové aktivity, dopravní hřiště

 • Třídy věkově smíšené, či homogenní: tři třídy homogenní, jedna heterogenní

 • Průměrný počet dětí ve třídě: 25

 • Předpokládaný počet přijímaných dětí (uvedené počty jsou předběžné — závisí na počtu dětí s odkladem): 40

 • Přijímání dětí, které dovrší 3 roky na podzim: Ne.

 • "Školkovné" (uvedená výše úhrady je orientační platná pro rok 2023/2024, každý rok se mění — aktualizuje dle skutečných nákladů): 1200 Kč/měsíc

 • Společné akce pro rodiče s dětmi: Martinská světýlka, Drakiáda, Předvánoční setkání, Jarní tvoření, Zahradní slavnost

 • Zájmové aktivity: Kroužky: plavecký kurz (bazén Pražačka), angličtina, robotika, logopedická prevence, čeština pro děti s OMJ. Aktivity: divadla a vzdělávací akce v MŠ, sportovní dopoledne mimo areál MŠ, oslava Vánoc, Masopust, oslava MDD, dopolední výlety.

 • Práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami: Škola se věnuje logopedické prevenci a vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem. Mateřská škola má jednoho asistenta pedagoga. 2 třídy jsou bezbariérové.


MŠ Vozová

vozová

 • Adresa školy: Vozová 5/953

 • Webové stránky: vozova5.cz  external link icon black

 • Den otevřených dveří: primárně využití webové prezentace, případně po individuální domluvě

 • Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí: V průběhu měsíce června - o termínu budou rodiče informováni u zápisu.

 • Odkaz na on-line prezentaci školky: ZDE  external link icon black

 • Provozní doba: 7.00—17.30 h

 • Charakteristika, specifika: mateřská škola pavilonového typu s velkou zahradou v těsné blízkosti Riegrových sadů, přátelské a profesionální klima pro děti, rodiče i pedagogy (vybavená vlastní tělocvičnou)

 • Vybavení a zázemí: Vlastní zahrada i tělocvična. Každá třída má svoji jídelnu, umývárnu, ložničku, šatnu, vchod v přízemí i na přilehlou terasu.

 • Využívané prostory mimo areál školy: Ne.

 • Třídy věkově smíšené, či homogenní: většinou smíšené třídy

 • Průměrný počet dětí ve třídě: 26

 • Předpokládaný počet přijímaných dětí (uvedené počty jsou předběžné — závisí na počtu dětí s odkladem): 49

 • Přijímání dětí, které dovrší 3 roky na podzim: Ano, pokud je volná kapacita.

 • "Školkovné" (uvedená výše úhrady je orientační platná pro rok 2023/2024, každý rok se mění — aktualizuje dle skutečných nákladů): 1 430 Kč/měsíc

 • Společné akce pro rodiče s dětmi: hledání skřítka Podzimníčka, společné vánoční posezení, setkání ke dni matek, rozloučení s předškoláčky, projektový den v červnu a další

 • Zájmové aktivity: divadla v MŠ, návštěvy knihovny, v posledním ročníku hra na čtyřkomorové harmoniky, výlet…

 • Práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami: Nemáme vlastní speciální pedagogy, individualizujeme vzdělávání podle potřeb dětí. Nemáme bezbariérový přístup.

 • Ostatní: Naše mateřská škola maximálně podporuje pozitivní klima ve škole, snaží se proto vytvářet co nejvíce příznivé a vstřícné podmínky pro děti, profesionální pedagogy, ostatní zaměstnance i rodiče.


MŠ Waldorfská

waldorfska

 • Adresa školy: Koněvova 240a/2497

 • Webové stránky: www.waldorfskaskolka.cz  external link icon black

 • Den otevřených dveří: 14. 3. 2024 od 15.30 h beseda s rodiči a prohlídka MŠ

 • Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí: v průběhu června — o přesném termínu budou rodiče informováni e-mailem

 • Provozní doba: 7.00—17.00 h

 • Charakteristika, specifika: MŠ s waldorfským vzdělávacím programem má vlastní jídelnu s certifikátem Zdravá školní jídelna. Nabízíme hru na pentatonickou flétnu pro předškoláky, jarmarky pro veřejnost. Úzká spolupráce s rodiči, kteří se podílejí na mnoha aktivitách školy.

 • Vybavení a zázemí: Třídy jsou vybaveny dřevěným nábytkem, vyvýšeným patrem pro hru dětí a kuchyňkou. K budově patří rozlehlá zahrada skýtající dostatek prostoru pro volný pohyb dětí. Naše zahrada má certifikát Přírodní zahrada.

 • Využívané prostory mimo areál školy: Ne.

 • Třídy věkově smíšené, či homogenní: čtyři věkově smíšené třídy

 • Průměrný počet dětí ve třídě: maximálně 25

 • Předpokládaný počet přijímaných dětí (uvedené počty jsou předběžné — závisí na počtu dětí s odkladem): cca 40

 • Přijímání dětí, které dovrší 3 roky na podzim: Ne

 • "Školkovné" (uvedená výše úhrady je orientační platná pro rok 2023/2024, každý rok se mění — aktualizuje dle skutečných nákladů): 1000 Kč/měsíc

 • Společné akce pro rodiče s dětmi: Pravidelně pořádáme roční slavnosti a 2× do roka jarmarky otevřené širší veřejnosti.

 • Zájmové aktivity: hra na pentatonickou flétnu pro předškolní děti, divadelní vystoupení v MŠ, jarmarky, roční slavnosti a besedy s rodiči

 • Práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami: Máme 3 asistentky pedagoga. Umíme pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, MŠ však není bezbariérová.

 • Ostatní: MŠ s programem waldorfská pedagogika vychází z antroposofické vývojové psychologie, jejímž cílem je člověk chápaný ve své celistvosti jako bytost tělesná, duševní a duchovní. V předškolním věku vědomě nepoužíváme žádná audiovizuální média. Pro zdravý vývoj předškolního dítěte a jeho schopnost učení se nápodobou je nejdůležitější lidský vzor.


MŠ Žerotínova (odloučené pracoviště ZŠ a MŠ Chelčického)

žerotínova

Upozornění: Pro školní rok 2024/2025 nebude probíhat zápis na pracoviště MŠ Žerotínova.

 

Budeme přijímat děti pouze do budovy MŠ Roháčova – tj. děti, které k 31. 8. 2024 dovrší věk 2 let a nejsou starší než 3 roky (narozené především v době od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022).

Pracoviště MŠ Žerotínova má již naplněnou kapacitu dětmi z předchozího řádného zápisu, které budou pokračovat v docházce i v následujícím školním roce.

 • Adresa školy: Žerotínova 36/1100

 • Webové stránky: www.zschelcickeho.cz  external link icon black

 • Den otevřených dveří: čtvrtek 4. 4. 2024 od 15 do 17 h nebo individuální prohlídka po předchozí dohodě s vedením MŠ

 • Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí: V průběhu června — o přesném termínu budou rodiče informováni u zápisu.

 • Provozní doba: 6-30—17.00 h

 • Charakteristika, specifika: mateřská škola s rodinnou atmosférou a kvalitním zázemím ZŠ Žerotínova, individuální přístup k dětem, bohatá nabídka aktivit a kroužků - keramika, sport, seznámení s angličtinou

 • Vybavení a zázemí: Všechny třídy jsou útulné, vybavené dřevěným patrem, novým nábytkem a hracími koutky. K pobytu venku využíváme prostorné hřiště s měkčeným povrchem ve vnitrobloku budovy.

 • Využívané prostory mimo areál školy: tělocvična ZŠ

 • Třídy věkově smíšené, či homogenní: tři homogenní třídy

 • Průměrný počet dětí ve třídě: 25

 • Předpokládaný počet přijímaných dětí (uvedené počty jsou předběžné — závisí na počtu dětí s odkladem): 0 (pouze děti do MŠ Roháčova, tj. ty, které k 31. 8. 2024 dovrší věk 2 let a nejsou starší než 3 roky — narozené především v době od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022)

 • Přijímání dětí, které dovrší 3 roky na podzim: Ne, není volná kapacita.

 • "Školkovné" (uvedená výše úhrady je orientační platná pro rok 2023/2024, každý rok se mění — aktualizuje dle skutečných nákladů): 950 Kč/měsíc

 • Společné akce pro rodiče s dětmi: Pořádáme společné besídky a tematické výtvarné dílničky v prostoru jednotlivých tříd, rozloučení s předškoláky ve vnitrobloku ZŠ, nabízíme různé vzdělávací akce a besedy pro rodiče.

 • Zájmové aktivity: Kroužek keramiky a sportovních her, které vedou naše paní učitelky. Externisty je vedený kroužek seznamování s angličtinou. Aktivity: návštěvy divadel i hudebních produkcí, výlety a zábavně-vzdělávací programy pro děti.

 • Práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami: V současné době máme k dispozici 2 asistentky pedagoga pro děti s OMJ a SVP. MŠ nemá bezbariérový přístup.


MŠ Jaroslava Seiferta

vlkova

 • Adresa školy: Vlkova 31/800

 • Webové stránky: skolaseiferta.cz  external link icon black

 • Den otevřených dveří: 4. 4. 2024 od 14.30 h, 15.30 h, 16.30 h (14.30—17 h) nebo individuální prohlídka popředchozí dohodě s vedením MŠ

 • Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí: V průběhu června — o přesném termínu budou rodiče informováni u zápisu.

 • Odkaz na on-line prezentaci školky: ZDE  external link icon black

 • Provozní doba: 7.00—17.30 h

 • Charakteristika, specifika: Mateřská škola se vstřícným multikulturním prostředím se nachází v blízkosti Rajské zahrady a Riegrových sadů. Škola zohledňuje individuální potřeby dětí. Seznamuje děti s digitálními technologiemi. Snaží se o kvalitní přípravu na školu i díky velmi úzké spolupráci mateřské a základní školy, která je k dispozici i dětem z MŠ (tělocvična, keramická dílna, polytechnická učebna).

 • Vybavení a zázemí: ZŠ a MŠ disponuje školní tělocvičnou, keramickou dílnou, polytechnickou učebnou v prostorách školy. Máme dvoreček a terasu, výhodou je každodenní pobyt venku mimo MŠ. Tři třídy mají vestavěné patro, které slouží k odpočinku a klidovým činnostem dětí. V každé třídě máme dětskou kuchyňku s tekoucí vodou.

 • Využívané prostory mimo areál školy: Využíváme všech prostor, tělocvičny, jidelny, keramické dílny v ZŠ. Dále využíváme hřiště v Rajské zahradě, Riegrových sadech, solnou jeskyni v ZŠ Jiřího z Poděbrad.

 • Třídy věkově smíšené, či homogenní: homogenní třídy

 • Průměrný počet dětí ve třídě: 24

 • Předpokládaný počet přijímaných dětí (uvedené počty jsou předběžné — závisí na počtu dětí s odkladem): 35

 • Přijímání dětí, které dovrší 3 roky na podzim: Ano, pokud je volná kapacita.

 • "Školkovné" (uvedená výše úhrady je orientační platná pro rok 2023/2024, každý rok se mění — aktualizuje dle skutečných nákladů): 1 100 Kč/měsíc

 • Společné akce pro rodiče s dětmi: podzimní a jarní (velikonoční) dílničky, věncování s rodiči, besídky pro rodiče, rozloučení s předškoláky na terase MŠ, dýňování, komunitní setkání na dané téma, třídní schůzky, konzultace pro rodiče

 • Zájmové aktivity: Kroužky v současné době v naší MŠ neprobíhají. Budou začínat od září 2023.

 • Práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami: Nejsme bezbariérová MŠ. Dbáme na předškolní přípravu dětí,spolupracujeme s PPP a SPC. Vzděláváme děti s OMJ.

 • Ostatní: Snažíme se o vstřícné jednání a vytvoření příjemného klima pro děti i rodiče.


MŠ Jarov

jarov

 • Adresa školy: V Zahrádkách 48/1966

 • Webové stránky: zsjarov.cz  external link icon black

 • Den otevřených dveří: úterý 9. 4. 2024, 16—18 h. Na webu ZŠ a MŠ virtuální prohlídka

 • Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí: středa 22. 6. 2024, 16 h

 • Odkaz na online prezentaci školky: MŠ Jarov  external link icon black; Virtuální prohlídka  external link icon black

 • Provozní doba: 7.00—17.30 h

 • Charakteristika, specifika: Nově postavená mateřská škola rodinného charakteru s moderním zázemím nabízí program Aj s rodilým mluvčím, řadu kroužků — výtvarka, flétna, sportovní kroužek Hafun. Pořádáme mnoho aktivit s rodiči — konzultace, besídky, tvořivé dílny aj. Máme v MŠ  i zdravotní program — sauna, inhalace, plavání a solná jeskyně. Projekt Záhony - práce dětí na školní zahradě.

 • Vybavení a zázemí: velká zahrada s hřištěm s herními prvky,využití tělocvičny a střešního přírodního hřiště ZŠ, sauna, tělocvična v MŠ

 • Využívané prostory mimo areál školy: solná jeskyně v MŠ U Veverek, plavecký bazén Pražačka, dopravní hřiště Jilmová, polodenní výlety, ekoprogramy, spolupráce se ZŠ

 • Třídy věkově smíšené, či homogenní: jedna homogenní, tři heterogenní

 • Průměrný počet dětí ve třídě: 28

 • Předpokládaný počet přijímaných dětí (uvedené počty jsou předběžné — závisí na počtu dětí s odkladem): 44

 • Přijímání dětí, které dovrší 3 roky na podzim: Ne.

 • "Školkovné" (uvedená výše úhrady je orientační platná pro rok 2023/2024, každý rok se mění — aktualizuje dle skutečných nákladů): 950 Kč/měsíc

 • Společné akce pro rodiče s dětmi: besídky, velikonoční dílna, podzimní slavnost, sportovní soutěže na zahradě, vánoční posezení, rozloučení s předškoláky, třídní schůzky a konzultace, spolupráce s PPP

 • Zájmové aktivity: Kroužky: AJ LEAP — angličtina s rodilým mluvčím, Hafun sportovní kroužek, keramika, výtvarný ateliér, ULITA — fotbal, flétna. Všechny kroužky vedou externisté. Aktivity: návštěva divadel v MŠ, plavecký výcvik, dopravní hřiště, tématické výlety, zdravotní program.

 • Práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami: Spolupráce s PPP, SPC, v rámci ŠVP individuální plán vzdělávání. Nejsme bezbariérová MŠ.


MŠ nám. Jiřího z Lobkovic

lobkovicovo

 • Adresa školy: Nám. Jiřího z Lobkovic 23/119

 • Webové stránky: www.mslobkovicovo.cz  external link icon black

 • Den otevřených dveří: pouze na MŠ Lobkovicovo — 18. 4. 2024 od 15 do 17 h v půlhodinových intervalech po skupinách + on-line prohlídka školy na webu

 • Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí: informativní schůzka pro nově přijaté děti bude po zápisech na začátku června

 • Odkaz na on-line prezentaci školky: On-line prohlídka školy na webu  external link icon black

 • Odkaz na on-line prezentaci školky: ZDE  external link icon black

 • Provozní doba: 7.00—17.30 h

 • Charakteristika, specifika: moderní mateřská škola s pestrou nabídkou akcí, aktivit a vlastních projektů — florbal, povídálek, keramika pro předškoláky, velká terasovitá zahrada plná moderních herních prvků s bezpečnými dopadovými plochami

 • Vybavení a zázemí: MŠ Lobkovicovo — 5 tříd, moderně vybavených, s tělocvičnou, ŠJ, vlastní solnou jeskyní, keramickou dílnou a terasovitou zahradou

 • Využívané prostory mimo areál školy: procházky po okolí, na hřiště ZŠ

 • Třídy věkově smíšené, či homogenní: třídy homogenní dle věku i třídy smíšené

 • Průměrný počet dětí ve třídě: MŠ Lobkovicovo 4 x 25 dětí, nejmenší 21 dětí

 • Předpokládaný počet přijímaných dětí (uvedené počty jsou předběžné — závisí na počtu dětí s odkladem): cca 40, záleží na počtu odkladů

 • Přijímání dětí, které dovrší 3 roky na podzim: Ano, pokud bude volná kapacita.

 • "Školkovné" (uvedená výše úhrady je orientační platná pro rok 2023/2024, každý rok se mění — aktualizuje dle skutečných nákladů): 1 050 Kč/měsíc

 • Společné akce pro rodiče s dětmi: společné kreativní soutěže pro rodiče s dětmi, zahradní slavnost s programem, vánoční zpívání, vánoční a velikonoční dílničky, workshopy pro rodiče předškolních dětí s odbornou přednáškou, třídní schůzky, komunitní setkání na dané téma…

 • Zájmové aktivity: Kroužky: pohybové — florbal + taneční, keramický, Povídálek — logopedický, pobyt ve vlastní solné jeskyni, výuka angličtiny pro předškoláky. Nabízíme mnoho společných akcí + aktivit — viz web školy  external link icon black.

 • Práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami: Nemáme ani speciální pedagogy, ani asistenty, ani bezbariérový přístup do MŠ, ale dle potřeb dítěte spolupracujeme s odborníky.

 • Ostatní: Pro naše děti se snažíme připravit bezpečné a podnětné prostředí, kde zábavnou formou plníme náš ŠVP plný různorodých akcí, aktivit, úkolů a učíme tak u dětí rozvíjet přirozený zájem o dění kolem sebe. K výuce dětí používáme moderní metody a prostředky.


MŠ Třebešín (odloučené pracoviště MŠ nám. Jiřího z Lobkovic)

třebešín

 • Adresa školy: Zvěřinova 3416/16

 • Webové stránky: trebesin.mslobkovicovo.cz  external link icon black

 • Den otevřených dveří: pouze na MŠ Třebešín — dne 19. 4. 2024 od 15 do 17 h v půlhodinových intervalech po skupinách + on-line prohlídka školy na webu

 • Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí: Informativní schůzka pro nově přijaté děti bude po zápisech na začátku června.

 • Odkaz na on-line prezentaci školky: on-line prohlídka školy na webu  external link icon black

 • Provozní doba: 7.00—17.30 h

 • Charakteristika, specifika: Jsme nová mateřská škola s širokou nabídkou akcí a aktivit a vlastních projektů — základy práce s PC, angličtina, Povídálek, s velkou zahradou plnou herních prvků s bezpečnými dopadovými plochami.

 • Vybavení a zázemí: MŠ Třebešín — 3 třídy moderně zařízené, s rozlehlou zahradou s herními prvky, bezpečnostními povrchy s sportovním hřištěm.

 • Využívané prostory mimo areál školy: vycházky do parku a sportovního areálu

 • Třídy věkově smíšené, či homogenní: třídy homogenní dle věku i třídy smíšené

 • Průměrný počet dětí ve třídě: MŠ Třebešín 3 x 25 dětí na třídě.

 • Předpokládaný počet přijímaných dětí (uvedené počty jsou předběžné — závisí na počtu dětí s odkladem): cca 20, záleží na počtu odkladů

 • Přijímání dětí, které dovrší 3 roky na podzim: Ano, pokud bude volná kapacita.

 • "Školkovné" (uvedená výše úhrady je orientační platná pro rok 2022/2023, každý rok se mění — aktualizuje dle skutečných nákladů): 1 050 Kč/měsíc

 • Společné akce pro rodiče s dětmi: společné kreativní soutěže pro rodiče s dětmi, zahradní slavnost s programem, vánoční zpívání, vánoční a velikonoční dílničky, workshopy pro rodiče předškolních dětí s odbornou přednáškou, třídní schůzky, komunitní setkání na dané téma

 • Zájmové aktivity: Kroužky: pohybové — florbal + taneční, keramický, Povídálek — logopedický, pobyt ve vlastní solné jeskyni, výuka angličtiny pro předškoláky. Nabízíme mnoho společných akcí + aktivit — viz web školy  external link icon black.

 • Práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami: Nemáme ani speciální pedagogy, ani asistenty, ani bezbariérový přístup do MŠ, ale dle potřeb dítěte spolupracujeme s odborníky.

 • Ostatní: Pro naše děti se snažíme připravit bezpečné a podnětné prostředí kde zábavnou formou plníme náš ŠVP plný různorodých akcí aktivit, úkolů a rozvíjet tak u dětí přirozený zájem o dění kolem sebe. K výuce dětí používáme moderní metody a prostředky.


Plné zobrazení tabulky ⟶ Zápisy — přehled škol a školek.xlsx — (tabulky Google)

Login