Odbor dopravy se skládá ze čtyř oddělení – oddělení silničního úřadu (vydává různá povolení k užívání místních komunikací), oddělení dopravy v klidu (vyřizuje parkovací oprávnění), oddělení přestupkového řízení (řeší přestupková řízení v souvislosti s neoprávněným parkováním v zóně placeného stání) a oddělení správní a  poplatků (vyřizuje  přestupková řízení vedené pro porušení právních přepisů na pozemních komunikacích, vede správu místních poplatků za zábor veřejného prostranství). Odbor dopravy dále vyřizuje stavební povolení a vydává stanoviska pro stavební řízení ve věcech místních a veřejně přístupných účelových komunikací.

Adresa: Seifertova 51, Praha 3
Telefon: 222 116 403
Úřední hodiny: pondělí a středa: 8—12 a 13—17 h

Výdej parkovacích oprávnění

 • Klientské centrum I., Milešovská 1 – v Informačním centru Prahy 3 na nám. Jiřího z Poděbrad
 • Klientské centrum II, Lipanská 9 

Zóna placeného stání Praha 3

Na celém území městské části Praha 3 je zřízena zóna placeného stání. Tato zóna se dělí na oblast rezidentní (modrá) a oblast smíšenou (fialová). Ve fialové zóně mohou kromě rezidentů s platným parkovacím oprávněním parkovat i návštěvníci (max. 24 hodin) po zaplacení příslušného poplatku za parkování. Platit lze mincemi nebo platební kartou v parkovacích hodinách. Dále je možné zaplatit pomocí mobilní aplikace Virtuální parkovací hodiny, kterou provozuje správce zóny Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s. 

Provozní doba celé zóny placeného stání na Praze 3 je neděle 17 h až pátek 17 h. Mimo provozní dobu a čas denně od 6 do 8 h není parkování v zóně placeného stání regulováno. Modrá zóna (označení na povrchu vozovky modrým pruhem) je určena primárně pro parkování rezidentů městské části Praha 3. Při parkování v této zóně je nutné mít platné parkovací oprávnění.. Pomocí aplikace Virtuální parkovací hodiny lze zakoupit krátkodobé parkovací oprávnění i do této části zóny placeného stání.

Dodržování  pravidel parkování kontrolují monitorovací vozy správce zóny a dále i městská  policie. Za porušení pravidel je udělena pokuta a vozidlo může být odtaženo.

Pro občany přihlášené  k trvalému či dlouhodobému pobytu na městské části Praha 3 jsou parkovací oprávnění pro modrou zónu vydávány na základě předložení následujících dokladů:

Doklady k výdeji parkovací karty pro cizí státní příslušníky:

1) doklad o místě trvalého nebo dlouhodobého pobytu (originál) na Praze 3:

 A) Občané jiné členské země EU žijící v ČR:

 • platný občanský průkaz (ID card) nebo platný cestovní pas, pokud cizinec není evidován v registrech, musí doložit průkaz o povolení k pobytu, nebo průkaz o přechodném pobytu občana EU či hraniční průvodku.

 B) Občané zemí mimo EU (občané třetích zemí) žijící v ČR:

 • platný cestovní  pas s platným vízem. Před skončením víza kartu možné vydat na půl roku (pokud platnost víza je minimálně ještě 2 měsíce). Pokud cizinec není evidován v registru, musí doložit průkaz o povolení k pobytu.

C) Příslušníci cizích diplomatických misí

 • platný OP (ID card) nebo platný cestovní pas nebo identifikační průkaz vystavený Ministerstvem zahraničí ČR (pro různé kategorie diplomatických pracovníků). Pokud cizinec není evidován v registru, musí doložit potvrzení příslušného zastupitelského úřadu o bydlišti pracovníka v ZPS.

2) doklad o právním vztahu k vozidlu (originál):

 A) žadatel je vlastníkem vozidla:

 • v případě vozidel registrovaných v Česku: osvědčení o registraci (technický průkaz) silničního motorového vozidla, kde je žadatel uveden jako vlastník vozidla
 • v případě, kdy je vozidlo registrováno v zahraničí: osvědčení o registraci (technický průkaz) silničního motorového vozidla, kde je žadatel uveden jako vlastník vozidla + překlad osvědčení do češtiny (není nutný pro překlad ze slovenštiny), podepsaný vlastníkem vozidla, stvrzujícím platnost uvedených údajů.  

 B) ostatní uznávané právní vztahy k vozidlu

 • vozidlo na leasing, vozidlo na úvěr, vozidlo dlouhodobě pronajaté z půjčovny automobilů, vozidlo svěřené k soukromému užívání zaměstnanci nebo členovi orgánu právnické osoby.

Nutné doklady jsou v těchto případech uvedeny na našich internetových stránkách http://www.praha3.cz/samosprava/oblasti/doprava-a-parkovani/zona-placeneho-stani - odkaz „Metodika pro ZPS“. Na této internetové adrese jsou také:

 • ceník poplatků za parkovací karty
 • mapa zóny placeného stání
 • možnost objednání na podání žádosti o parkovací oprávnění
 • další informace

Podrobné informace o parkování nejen na Praze 3 lze dále nalézt na stránkách správce zón placeného stání: www.parkujvklidu.cz.