Odbor dopravy se skládá ze čtyř oddělení – oddělení silničního úřadu (vydává různá povolení k užívání místních komunikací), oddělení dopravy v klidu (vyřizuje parkovací oprávnění), oddělení přestupkové (řeší přestupková řízení v souvislosti s neoprávněným parkováním v zóně placeného stání) a oddělení správní a  poplatků (vyřizuje  přestupková řízení vedené pro porušení právních přepisů na pozemních komunikacích, vede správu místních poplatků za zábor veřejného prostranství). Odbor dopravy dále vyřizuje stavební povolení a vydává stanoviska pro stavební řízení ve věcech místních a veřejně přístupných účelových komunikací.

Adresa: Seifertova 51, Praha 3
Telefon: 222 116 403
Úřední hodiny: pondělí a středa: 8.00–18.00 hod

Výdej parkovacích oprávnění

 • Klientské centrum I., Milešovská 1 – v Informačním centru Prahy 3 na nám. Jiřího z Poděbrad
 • Klientské centrum II, Lipanská 9 

Zóna placeného stání Praha 3

Na celém území městské části Praha 3 je zřízena zóna placeného stání. Tato zóna se dělí na oblast rezidentní (modrá) a oblast smíšenou (fialová). Ve fialové zóně mohou kromě rezidentů s platným parkovacím oprávněním parkovat i návštěvníci (max. 24 hodin) po zaplacení příslušného poplatku za parkování. Platit lze mincemi nebo platební kartou v parkovacích hodinách. Dále je možné zaplatit pomocí mobilní aplikace Virtuální parkovací hodiny, kterou provozuje správce zóny Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s.  Provoz celé zóny placeného stání na Praze 3 je pondělí 00.00 hod. až pátek 18.00 hod. s přerušením každý den mezi 6 a 8 hodinou. Mimo tuto dobu je parkování bezplatné. Modrá zóna (označení na povrchu vozovky modrým pruhem) je určena primárně pro parkování rezidentů městské části Praha 3. Při parkování v této zóně je nutné mít platné parkovací oprávnění.. Pomocí aplikace Virtuální parkovací hodiny lze zakoupit krátkodobé parkovací oprávnění i do této části zóny placeného stání.

Dodržování  pravidel parkování kontrolují monitorovací vozy správce zóny a dále i městská  policie. Za porušení pravidel je udělena pokuta a vozidlo může být odtaženo.

Pro občany přihlášené  k trvalému či dlouhodobému pobytu na městské části Praha 3 jsou parkovací oprávnění pro modrou zónu vydávány na základě předložení následujících dokladů:

Doklady k výdeji parkovací karty pro cizí státní příslušníky:

1) doklad o místě trvalého nebo dlouhodobého pobytu (originál) na Praze 3:

 A) Občané jiné členské země EU žijící v ČR:

 • platný občanský průkaz (ID card) nebo platný cestovní pas, pokud cizinec není evidován v registrech, musí doložit průkaz o povolení k pobytu, nebo průkaz o přechodném pobytu občana EU či hraniční průvodku.

 B) Občané zemí mimo EU (občané třetích zemí) žijící v ČR:

 • platný cestovní  pas s platným vízem. Před skončením víza kartu možné vydat na půl roku (pokud platnost víza je minimálně ještě 2 měsíce). Pokud cizinec není evidován v registru, musí doložit průkaz o povolení k pobytu.

C) Příslušníci cizích diplomatických misí

 • platný OP (ID card) nebo platný cestovní pas nebo identifikační průkaz vystavený Ministerstvem zahraničí ČR (pro různé kategorie diplomatických pracovníků). Pokud cizinec není evidován v registru, musí doložit potvrzení příslušného zastupitelského úřadu o bydlišti pracovníka v ZPS.

2) doklad o právním vztahu k vozidlu (originál):

 A) žadatel je vlastníkem vozidla:

 • v případě vozidel registrovaných v Česku: osvědčení o registraci (technický průkaz) silničního motorového vozidla, kde je žadatel uveden jako vlastník vozidla
 • v případě, kdy je vozidlo registrováno v zahraničí: osvědčení o registraci (technický průkaz) silničního motorového vozidla, kde je žadatel uveden jako vlastník vozidla + překlad osvědčení do češtiny (není nutný pro překlad ze slovenštiny), podepsaný vlastníkem vozidla, stvrzujícím platnost uvedených údajů.  

 B) ostatní uznávané právní vztahy k vozidlu

 • vozidlo na leasing, vozidlo na úvěr, vozidlo dlouhodobě pronajaté z půjčovny automobilů, vozidlo svěřené k soukromému užívání zaměstnanci nebo členovi orgánu právnické osoby.

Nutné doklady jsou v těchto případech uvedeny na našich internetových stránkách http://www.praha3.cz/samosprava/oblasti/doprava-a-parkovani/zona-placeneho-stani - odkaz „Metodika pro ZPS“. Na této internetové adrese jsou také:

 • ceník poplatků za parkovací karty
 • mapa zóny placeného stání
 • možnost objednání na podání žádosti o parkovací oprávnění
 • další informace

Podrobné informace o parkování nejen na Praze 3 lze dále nalézt na stránkách správce zón placeného stání: www.parkujvklidu.cz.