Centrum pro integraci cizinců
Address:
Pernerova 32/10
186 00 Praha 6
Phone number: 222 360 452
E-mail: Info@cicprahaorg.cz
Website: www.cicpraha.org
 
Integrační centrum Praha, o.p.s.
Address:
Žitná 1574/51
110 00 Praha 1
Phone number: +420 252 543 320
E-mail: metodik@icpraha.com
Website: www.icpraha.com
 
Meta, o. p. s.
Address:
Ječná 17, (3rd floor)
120 00 Praha 2
Phone number: 222 521 446, 775 339 003
E-mail: info@meta-ops.cz
Website: www.meta-ops.cz
 
Poradna pro integraci
Address:
Opletalova 921/6, Praha 1
Phone number: 603 281 269
E-mail: praha@p-p-i.cz
Website: www.p-p-i.cz
 
Poradna pro občanství, občanská a lidská práva
Address:
Ječná 7, Praha 2
Phone number: 270 003 280
E-mail: poradna@poradna-prava.cz
Website: www.poradna-prava.cz
 
Sdružení pro integraci a migraci
Address:
Baranova 33, Praha 3
Phone number: 224 224 379
E-mail: poradna@refug.cz
Website: www.migrace.com
 
Organizace pro pomoc uprchlíkům
Address:
Kovářská 4, Praha 9
Phone number: 730 158 779, 739 413 983
E-mail: opu@opu.cz
Website: www.opu.cz
 
Člověk v tísni
Address:
Šafaříkova 635/24, Praha 2
Phone number: 226 200 400
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
Website: www.clovekvtisni.cz
 
Ministry of the Interior – Immigration
Address:
Žukovského 888/2, Praha 3
Phone number: 974 801 801 (Monday—Thursday 8 a.m.—4 p.m., Friday 8—12 a.m.)
E-mail: opu@mvcr.cz
Website: www.mvcr.cz